Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui syyskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 11,7, kun se elokuussa oli 8,2 ja vuosi sitten 8,1. Syyskuussa kuluttajien luottamus oli enää vain hieman heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta paranivat syyskuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset maan talouskehityksestä olivat valoisimmat sitten vuoden 1997.

Luottamusindikaattorin muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan syyskuussa. Kuluttajat arvioivat omat säästämismahdollisuutensa hyviksi ja oman talouden suhteen riitti jonkin verran optimismia. Sen sijaan arviot sekä yleisestä että omasta työttömyydestä olivat edelleen synkät. Kuluttajat pitivät syyskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden hankkimiselle ja yhä enemmän myös lainanotolle.

Syyskuussa jo yli puolet eli 55 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 16 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 45 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten pessimistiset 14 ja 44 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 57 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli vuosi sitten 34 prosenttia ja vähimmillään lokakuussa 30 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat syyskuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi harrastusvälineisiin, matkailuun ja asunnon peruskorjauksiin seuraavan kuuden kuukauden aikana.