Kuluttajien luottamus vahvistui vuoden 2017 aikana. Joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,0, kun se marraskuussa oli 23,0 ja lokakuussa 23,1. Vuoden kuluessa on tapahtunut selvää paranemista, sillä vastaava luku oli 19,5 vielä joulukuussa 2016.

Indikaattorin vuoden 2017 keskiarvoksi tuli peräti 22,9, kun pitkän ajan keskiarvo 10/1995−12/2017 oli ainoastaan 12,2.

Uskoa omaan ja Suomen talouskehitykseen löytyy

Joulukuussa 51 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan vuoden 2018 aikana, kun ainoastaan 8 prosenttia haastatelluista uskoi maan talouden huononevan. Vastaavat luvut olivat marraskuussa 47 ja 8 prosenttia ja vuoden 2016 joulukuussa 45 ja 15 prosenttia.

30 prosenttia kuluttajista ilmoitti luottavansa oman taloutensa kohenemiseen ja puolestaan 11 prosenttia haastatelluista pelkäsi taloustilanteensa huononevan seuraavan vuoden kuluessa. Marraskuussa vastaavat luvut olivat 28 ja 11 prosenttia ja vuotta aiemmin 27 ja 13 prosenttia.

Kuluttajista 47 prosenttia uskoi joulukuussa työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana. 16 prosenttia vastanneista uskoi sen lisääntyvän. Marraskuussa osuudet olivat 48 ja 16 prosenttia. Joulukuussa 2016 osuudet olivat puolestaan 37 ja 23 prosenttia, joten vuodessa odotukset ovat kehittyneet selvästi luottavaisempaan suuntaan.

Haastattelujen perusteella yleiset rahankäyttöaikeet ovat piristymässä. Toisaalta joulukuussa 68 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä myös säästämiselle, kun vastaava osuus oli vuosi sitten 53 prosenttia. 80 prosenttia vastanneista uskoi pystyvänsä laittamaan rahaa säästöön seuraavan vuoden aikana.

Joulukuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Pohjois-Suomessa. Väestöryhmistä optimistisimpia olivat ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät, kun kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 185 Suomessa asuvaa henkilöä 1.−15.12.2017.