Kuluttajien luottamus talouteen oli syyskuussa vakaata ja vahvaa. Luottamus vahvistui hieman elokuuhun verrattuna.

Kuluttajien odotukset omaa talouttaan kohtaan paranivat hieman elokuuhun verrattuna. Taloutensa kohenemiseen uskoi syyskuussa 27 prosenttia kuluttajista, kun taas 11 prosenttia arvioi taloustilanteensa huononevan vuoden kuluessa. Elokuussa osuudet olivat 26 ja 12 prosenttia.

46 prosenttia kuluttajista ilmoitti syyskuussa uskovansa Suomen taloustilanteen paranemiseen seuraavan vuoden aikana. Vain 9 prosenttia kuluttajista arvioi taloustilanteen kehittyvän huonompaan suuntaan. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat 39 ja 19 prosenttia. Huomattavaa kehitystä positiiviseen suuntaan on siis tapahtunut.

Optimismia ilmassa myös työllisyydessä ja hankinnoissa

Lähes puolet kuluttajista odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana. Vuotta aiemmin kuluttajat olivat paljon pessimistisempiä ja vain 28 prosenttia kuluttajista uskoi silloin työttömyyden vähenemiseen.

Kuluttajat suhtautuivat myönteisesti myös hankintoihin; 45 prosenttia kuluttajista piti kestotavaroiden ostamista kannattavana ja myös yleiset rahankäyttösuunnitelmat olivat piristymään päin. Kaikkea ei kuitenkaan tuhlata, sillä peräti 81 prosenttia kuluttajista uskoi rahaa jäävän säästöönkin seuraavan vuoden aikana.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 214 Suomessa asuvaa henkilöä 1.−19.9.2017.