Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen kohtuullisella tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 15,7, kun se oli maaliskuussa 16,1 ja helmikuussa 15,5. Vuoden 2018 huhtikuussa luottamusindikaattori sai peräti arvon 23,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta kohenivat hieman maaliskuuhun verrattuna. Luottamusindikaattorin muut osatekijät – kuluttajan oma talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – heikkenivät hieman huhtikuussa. Arvio omasta taloudesta säilyi silti kohtuullisena ja säästämismahdollisuuksista erinomaisena. Odotus työttömyyden vähenemisestäkin oli edelleen myönteinen.

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna ainoastaan näkemys säästämismahdollisuuksista parani tarkasteluajanjaksolla.

Kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat huhtikuussa erittäin hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat myös, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla yhä vähentynyt viime aikoina.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. huhtikuuta 1 143 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Pääkuva: 123RF