Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus vahvistui maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 16,1, kun se sai helmikuussa arvon 15,5 ja tammikuussa 17,2.

Vuosi sitten maaliskuussa luottamusindikaattori oli peräti 24,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7.

Kuluttajien odotus sekä omasta että Suomen taloudesta vahvistui maaliskuussa edelliskuukauteen verrattuna. Kuluttajien arvio yleisestä työttömyyskehityksestä heikkeni hieman, mutta säilyi luottavaisella tasolla. Odotukset omista säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan ja olivat hyvin optimistisia.

Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna vain näkemys säästämismahdollisuuksista parani; muut osatekijät omaa taloutta lukuun ottamatta heikkenivät selvästi.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa kotitaloutensa rahatilanteen erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat työttömyyden uhan omalla kohdallaan edelleen vähentyneen selvästi. Ajankohtaa kuluttajat pitivät otollisena säästämiselle lainanotolle, mutta ei erityisen hyvänä kestotavaroiden hankkimiselle.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. maaliskuuta 1 205 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.