Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 25,8. Kyseessä on Tilastokeskuksen mukaan kaikkien aikojen korkein mittaustulos. Edellinen ennätys ehti olla voimassa vain kuukauden.

Tammikuussa lukema oli 24,2 ja vuoden 2017 helmikuussa se sai arvon 20,8. Taso on korkea, sillä indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,3.

Helmikuussa kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin positiivisia. Kuluttajat pitivät myös omia säästämismahdollisuuksiaan hyvinä.

Vuoden 2017 helmikuuhun verrattuna osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat selvästi.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.−19.2.2018 yhteensä 1 146 Suomessa asuvaa henkilöä.