Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa -4,6, kun se oli toukokuussa −1,8 ja huhtikuussa −1,7. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,5, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain rahankäyttöaikeet kestotavaroihin pysyivät kesäkuussa ennallaan toukokuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät selvästi. Odotus Suomen yleisestä taloudesta oli hyvin pessimistinen, ja kuva kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä tilanteesta että tulevasta kehityksestä oli heikko. Kestokulutusaikeita oli kuluttajilla keskimääräistä enemmän kesäkuussa.

Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna heikkenivät luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöä lukuun ottamatta. Varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat aiempaa huonommaksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle, ei niinkään säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle.

Työlliset kuluttajat kokivat kesäkuussa, että työttömyyden uhka on lisääntynyt viime aikoina.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nytkuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttuaSuomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.−17. kesäkuuta 1 019 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF