Kuluttajien luottamusindikaattori sai lokakuussa arvon 16,8, kun se syyskuussa oli vielä 20,2. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori oli peräti 23,1. Kuluttajien luottamus on heikoimmalla tasolla kahteen vuoteen, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä heikkenivät selvästi syyskuuhun verrattuna. Kuluttajien arvio työttömyyskehityksestä säilyi kuitenkin valoisana, kun puolestaan kuva Suomen taloudesta oli pessimistinen. Kuluttajien odotukset omasta taloudesta sekä säästämismahdollisuuksista säilyivät suunnilleen syyskuun hyvällä tasolla.

Viime vuoden lokakuuhun verrattuna niin usko Suomen talouteen kuin työttömyyden vähenemiseenkin heikkeni. Kuluttajien näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista säilyivät likimain ennallaan edellisvuoden lokakuuhun verrattuna.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen lokakuussa erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt lähiaikoina.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.−19. lokakuuta 1 148 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF