Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 20,2, kun se oli elokuussa 21,5 ja heinäkuussa 22,0. Suunta on laskeva, mutta luottamus on kaiken kaikkiaan edelleen hyvällä tasolla, kertoo Tilastokeskus.

Vuoden 2017 syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on kuitenkin vain 12,6.

 

Kuluttajien arviot Suomen talouden kehityksestä laskivat syyskuussa elokuuhun verrattuna. Heidän odotuksensa oman talouden kehityksestä pysyivät jotakuinkin ennallaan. Kuluttajien arviot Suomen työttömyystilanteesta ja omista säästämismahdollisuuksista heikkenivät hieman. Tilastokeskuksen mukaan kaikki osatekijät olivat syyskuussa kuitenkin hyvällä tasolla.

Vuoden tarkastelujaksolla kuluttajien arviot maan taloustilanteesta olivat selkeässä laskussa. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna arviot maan työttömyystilanteesta ovat myös heikentyneet. Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudesta ovat parantuneet jonkin verran.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.−18. syyskuuta 1 104 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF