Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 23,2. Indikaattorin arvo oli hienoisessa laskussa, mutta edelliset kaksi kuukautta olivat 30-vuotisen mittaushistorian korkeimmat; maaliskuussa luottamusindikaattori oli 24,7 ja helmikuussa peräti 25,8.

Vuoden 2017 huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon 21,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,4.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä olivat Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa hyvin valoisia. Arviot kuluttajan omasta taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista olivat niin ikään hyvät.

Maaliskuuhun verrattuna näkemykset omasta taloudesta ja erityisesti kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät. Sen sijaan odotus työttömyyskehityksestä parani ja näkemys Suomen taloudesta säilyi ennallaan.

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajien usko säästämismahdollisuuksiin ja työttömyyden vähenemiseen vahvistui. Odotus Suomen taloudesta heikkeni puolestaan hieman ja arvio omasta taloudesta pysyi ennallaan.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3.−18. huhtikuuta 1 140 Suomessa asuvaa henkilöä.