Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa -3,9, kun se oli kesäkuussa -4,6 ja toukokuussa -1,8.

Vuoden 2018 heinäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,5. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,3.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio Suomen taloudesta heikkeni heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna. Muut osatekijät vahvistuivat hieman.

Odotus Suomen taloudesta oli Tilastokeskuksen mukaan pessimistinen. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin oli kuluttajilla keskimääräistä selvästi enemmän heinäkuussa.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden heikkenivät luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöä lukuun ottamatta heinäkuussa. Odotukset Suomen taloudesta ovat romahtaneet vuodessa.

Heinäkuussa kuluttajat odottivat yleisen työttömyystilanteen synkkenevän jatkossa. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat heinäkuussa hyväksi, ja ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt, kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.−19. heinäkuuta 1 050 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF