Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 24,8, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2017 sai arvon 24,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,5, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kuluvan vuoden huhtikuussa 23,2 ja maaliskuussa 24,7.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä yleisestä työttömyyskehityksestä olivat hyvin valoisat. Niin ikään arviot kotitalouksien säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Huhtikuuhun verrattuna kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan paranivat, kun taas odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä säilyivät ennallaan.

Vuoden 2018 toukokuuhun verrattuna kuluttajien usko omaan talouteen ja työttömyyden vähenemiseen vahvistui. Sen sijaan odotus Suomen talouden kehittymisestä heikkeni hieman ja arvio säästämismahdollisuuksista pysyi ennallaan.

 

Kuluttajat arvioivat kotitalouksiensa rahatilanteen toukokuussa ennätyksellisen hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat toukokuussa vahvemmin kuin koskaan, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt viime aikoina.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.−18. toukokuuta 1 114 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: Oleg Dudgo/123RF