Suomalaiset pitävät tämänhetkistä ajankohtaa otollisena kuluttamiselle. Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin mukaan luottamus talouteen vahvistui edelleen hieman kesäkuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 8,4, kun se oli toukokuussa 7,2 ja huhtikuussa 1,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.

Kaikki luottamusindikaattorin neljä osatekijää paranivat hieman tai pysyivät suunnilleen ennallaan kesäkuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajat olivat viime kuukausia optimistisempia oman taloutensa suhteen ja säästämismahdollisuudet arvioitiin kotitalouksissa hyviksi. Kesäkuussa kuluttajat pitivät ajankohtaa entistä otollisempana varsinkin kestotavaroiden hankkimisielle ja myös lainanotolle.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta myönteiset

Luottamusindikaattorin mukaan suomalaisten arviot työttömyyskehityksestä ovat hieman kohentuneet, vaikka olivatkin edelleen synkkiä. Moni työllinen pelkäsi työttömyyden osuvan omalle kohdalleen.

Kesäkuussa 45 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana kun puolestaan 24 prosenttia arvoi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 12 ja 43 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus