Kuluttajien luottamus talouteen jatkuu vahvana. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 21,5, kun se oli heinäkuussa 22,0 ja kesäkuussa 23,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien odotukset kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat heinäkuuhun verrattuna selkeästi. Arviot omasta ja Suomen taloudesta heikkenivät jonkin verran, mutta pysyivät edelleen hyvällä tasolla.

Sen sijaan odotukset Suomen taloudesta heikkenivät vuoden tarkastelujaksolla selvästi. Viime vuoden elokuuhun verrattuna arviot maan työttömyystilanteesta ovat heikentyneet. Näkemykset omasta taloudesta kasvoivat kuitenkin maltillisesti.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen elokuussa hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat elokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt jonkin verran.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.−17. elokuuta 1 138 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF