Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 22,0, kun se kesäkuussa oli 23,0. Vuoden 2017 heinäkuussa luottamusindikaattori oli 22,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,5, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien odotus työttömyyskehityksestä parani kesäkuuhun verrattuna ja oli hyvin valoisa. Arviot omasta ja Suomen taloudesta sekä kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät hieman, mutta pysyivät hyvällä tasolla.

Usko työttömyyden vähenemiseen vahvistui edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Odotus Suomen taloudesta heikkeni puolestaan selvästi. Kuluttajien näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista pysyivät jotakuinkin ennallaan.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen heinäkuussa erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat heinäkuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt jonkin verran viime aikoina.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.−19. heinäkuuta 1 042 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF