Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa peräti 24,2. Kyseessä on mittaushistorian korkein lukema, kertoo Tilastokeskus.

Joulukuussa 2017 luottamusindikaattori sai arvon 24,0 ja vuosi sitten tammikuussa 21,0; luottamus pysyi vahvana koko viime vuoden. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on huomattavasti matalampi, ainoastaan 12,3.

Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä olivat erittäin positiivisia tammikuussa. Kuluttajat pitivät myös omia säästämismahdollisuuksiaan hyvinä.

Haastatellut kuluttajat pitivät ajankohtaa suotuisana myös kestotavaroiden ostamiselle, lainanotolle ja säästämiselle. Työssä olevat kuluttajat kokivat tammikuussa, että heidän omalla kohdallaan työttömyyden uhka on vähentynyt merkittävästi viime kuukausina.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 195 Suomessa asuvaa henkilöä 2.−19.1.2018.