Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 18,3, kun se oli lokakuussa 16,8 ja syyskuussa 20,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.

Vuoden 2017 marraskuussa kuluttajien luottamusindikaattori sai arvon 23,0, ja kuluvan vuoden helmikuussa luottamus oli mittaushistorian vahvinta arvon ollessa peräti 25,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikkenivät edelleen lokakuusta. He pitivät myös näkymiä Suomen talouden kehityksestä huonoina. Sen sijaan odotukset työttömyyskehityksestä olivat edelliskuukautta valoisammat. Niin ikään odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista paranivat aikaisemmasta.

Vuoden 2017 marraskuuhun verrattuna kuluttajien usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen heikkeni marraskuussa. Näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista puolestaan paranivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.−19.11.2018 yhteensä 1 110 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF