Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 25,8 ja maaliskuussa 24,7. Vaikka luottamuksessa on nähtävissä pientä laskua verrattuna helmikuuta maaliskuuhun, ovat nämä kaksi luottamusindikaattorilukua 30-vuotisen mittaushistorian korkeimmat, kertoo Tilastokeskus.

Vuoden 2017 maaliskuussa luottamusindikaattorin arvo oli 22,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on merkittävästi alhaisempi eli vain 12,4.

Vaikka luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset kuluttajan omasta taloudesta sekä Suomen taloudesta ja työttömyydestä heikkenivät helmikuuhun verrattuna hieman, paranivat arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta, työttömyyskehityksestä ja omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvin valoisat maaliskuussa. Heidän arvionsa myös omasta taloudestaan yleensä olivat hyvät.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen maaliskuussa paremmaksi kuin koskaan. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt merkittävästi viime aikoina.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.−16.3. yhteensä 1 165 Suomessa asuvaa henkilöä.