Kuluttajien luottamus on säilynyt ennallaan kesän yli. Luottamusindikaattori oli elokuussa 8,2. Heinä- ja kesäkuussa se oli 8.4 ja toukokuussa 7,2. Tätä ennen kuluttajien luottamus oli miinusmerkkistä lokakuusta maaliskuuhun.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien näkemykset säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajilla riitti edelleen jonkin verran optimismia oman ja varsinkin Suomen talouden suhteen. Elokuussa 45 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.

Suomessa valoisampaa kuin muualla
Muihin EU-maihin verrattuna suomalaisten luottamus talouteen on vahva. Vuodesta 1995 lähtien laskettuun keskiarvoon verrattuna suomalaisten luottamus maansa talouteen on vain neljä yksikköä miinuksella, kun lukema EU:ssa on keskimäärin -12.

Synkintä on Latviassa (-34) ja Liettuassa (-32), valoisinta Tanskassa (2) ja Ruotsissa (-1).