Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 17,2, kun se oli joulukuussa 16,1 ja marraskuussa 18,3. Vuoden 2018 tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.

Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan paranivat joulukuuhun verrattuna. Odotukset näistä olivat hyvin valoisia – säästämisen osalta valoisimmat koskaan. Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä pysyttelivät ennallaan, ollen Suomen taloudesta jopa pessimistisiä.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kuluttajien usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen heikkeni tammikuussa. Näkemys omasta taloudesta pysytteli ennallaan, kun kuluttajien arviot säästämismahdollisuuksistaan paranivat selvästi.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet – kaikki koskien seuraavia 12 kuukautta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.−18.1.2019 yhteensä 1 154 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkuva: 123RF