Kyläkauppa on kokoaan suurempi ja tärkeämpi palvelujen solmukohta. Se on keskeinen osa kyläyhteisöä toimien paitsi ruokakauppana, myös esimerkiksi paketti- ja lääkejakelijana.

Kyläkaupalla on merkittävä rooli siinä, että Suomi pysyy asuttavana. Kauppojen verkosto turvaa koko maan päivittäistavarahuoltoa ja mahdollistaa samalla asumisen eri puolilla maata.

Kyläkaupat ovat tärkeitä myös kesäasukkaille ja matkailijoille – ja he kyläkaupoille. Kesän lomakausi on vuoden tärkein sesonki monelle kyläkaupalle.

”Kyläkauppa on todellinen oman kylän monipalvelukeskus, jonka merkitys on kokoaan suurempi niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Kyläkauppojen määrä on kuitenkin vähentynyt viime vuosikymmeninä siinä määrin, että olisi korkea aika vakinaistaa kyläkaupan tuki, jota syksystä alkaen on tarkoitus kokeilla valtion hankkeessa”, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä toteaa.

Lauantaina kesäkuun 8. päivä järjestetään valtakunnallinen Kyläkauppapäivä ja samalla Avoimet kylät -päivä. Mukana on noin 900 pientä kauppaa, jotka järjestävät päivän aikana asiakkailleen ohjelmaa tai kahvituksia. Kyläkauppapäivän järjestävät Päivittäistavarakauppa ry jäsenyrityksineen. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa.

Avoimet kylät -tapahtumaan osallistuu noin 600 kylää. Ne järjestävät vierailijoille kukin omannäköistään ohjelmaa. Tapahtuman taustalla on Suomen Kylät ry, maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät.