Apteekeilla ei ole vielä omia verkkokauppojaan, mutta tulevaisuudessa niiden kautta voisi tilata reseptilääkkeet esimerkiksi lähikaupan noutopisteeseen.

Tulli on tänään paljastanut ensimmäisen laittoman lääkeaineiden nettikaupan Suomessa. Jatkossa reseptilääkkeitä voisi kuitenkin ostaa verkon kautta, sillä Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla ehdotus lääkelain muuttamisesta.

Ehdotus annetaan eduskunnalle syksyllä 2009. Lain säännöksiä uudistamalla pyritään parantamaan erityisesti haja-asutusalueilla sijaitsevien apteekkien ja sivuapteekkien toimintaedellytyksiä. Lain muutoksen yhteydessä laaditaan säännökset erityisesti Suomen sisällä tapahtuvalle lääkkeiden internet-kaupalle.

"Lakimuutoksen ja sähköisen reseptin valtakunnallisen käyttöönottamisen jälkeen edellytykset lääkkeiden verkkokauppaan parantuvat", kertoo Suomen Apteekkariliiton viestintäpäällikkö Erkki Koistiainen.

Kaikki Suomen sähköiset lääkemääräykset päätyvät KELA:n ylläpitämään reseptitietokantaan, josta apteekit hakevat ne. Kun apteekki saa reseptin, voitaisiin kuluttajan verkossa tekemän tilauksen mukaisesti lääkkeet toimittaa lääkepisteeseen. Lääkepiste voisi sijaita vaikkapa lähikaupassa tai -kioskissa.

Suomen Apteekkariliitto on selvitellyt paljonkin apteekkien verkkokaupan mahdollisuuksia. Toukokuussa Taloustutkimuskella teetetyn kyselyn mukaan silti vain prosentti vastaajista ostaisi mieluiten lääkkeensä verkosta. "Syynä tähän voidaan pitää kysymyksenasettelua. Kysyttiin, että mistä mieluiten ostaisitte lääkkeenne", Koistiainen selventää.

Toisessa kohtaa kyselyä tiedusteltiin, että jos lääkkeiden ostaminen verkkopalvelusta olisi mahdollista, kuinka tärkeää se olisi. "Viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että verkosta tilaaminen on tärkeää."

Laiton nettiapteekki tutkinnassa
Tulli kertoo, että esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että Suomesta on löytynyt ensimmäinen toimiva laiton "nettiapteekki".
"Ensimmäisen nettiapteekin paljastuminen Suomessa oli vain ajan kysymys", arvioi Lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemi.

Tähän mennessä reseptilääkkeitä on saatu takavarikoitua yli 10 000 kappaletta, ja niiden kokonaisarvo on Suomen apteekkihintojen mukaan yli 110 000 euroa.

Reseptilääkkeiden tilaaminen ETA-alueen ulkopuolelta omaan käyttöönkin on Suomessa kiellettyä. Lääkevalmisteiden henkilökohtainen maahantuonti Suomeen on mahdollista.