Yrittäjän päivää juhlitaan 5. syyskuuta jo 21. kerran. Kaupan liiton edunvalvonnassa liputetaan vahvasti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten puolesta.

Valtakunnallisen Yrittäjän päivän tavoitteena on kertoa yrittäjyyden merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä saada nuoria innostumaan yrittäjänä työskentelemisestä.

Yrittäjyydellä on kaupan alalla pitkät perinteet, ja tälläkin hetkellä suurin osa Kaupan liiton jäsenistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kaupan liitto tekee yrittäjäyhteistyötä aktiivisesti esimerkiksi Erikoiskaupan toimialaryhmässä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrittäjävaltuuskunnassa. Liitto ajaa monia asioita, joilla on merkittävä vaikutus alan pk-yritysten toimintaedellytyksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Verotuksella on väliä

Verotuksen ennustettavuudella on suuri merkitys yrityksen pitkän aikavälin suunnitteluun ja päätöksentekoon. ”Jos verotusta muutetaan vuosittain, on yrittäjän vaikea suunnitella esimerkiksi investointeja ja työllistämistä. Myös esimerkiksi verolainsäädännön erilaiset tulkinnat hankaloittavat usein pienyrittäjän toimintaa”, kertoo Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen. ”Yrityksen toiminta saattaa jopa pysähtyä siihen asti, kunnes yrittäjä selvittää muutosten vaikutukset juuri hänen yrityksensä toimintaan.”

Yksi keino rohkaista yrittäjyyteen ja tukea pienten yritysten kasvua olisi arvonlisäverotuksen kehittäminen. Kaupan liitto on ajanut jo pitkään arvonlisäveron alarajan nostamista.   

”Arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja, 10 000 euroa, on näkemyksemme mukaan liian alhainen. Sen nostaminen 35 000 euroon parantaisi etenkin juuri pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja kannustaisi osaltaan yhä useampaa suomalaista yrittäjyyteen”, Loikkanen sanoo ja jatkaa: ”Alhainen 10 000 euron alaraja voi myös haitata pienten yritysten kasvua.”

Maahantuonnin alv-kohtelu eriarvoistaa yrityksiä

Digitaalisuus, maksamisen eri muodot, kasvava verkkokauppa ja globaali kilpailu ovat tänä päivänä osa suomalaisten pk-yritysten arkea. Nykyinen sääntely heikentää kuitenkin vielä esimerkiksi suomalaisen verkkokaupan kansainvälistä kilpailukykyä. Konkreettinen esimerkki tästä on räjähdysmäisesti kasvanut halpojen tuotteiden verkkokauppa Kiinasta Suomeen.

Tavaroiden maahantuonnista ei toistaiseksi peritä arvonlisäveroa silloin, kun tavara toimitetaan EU-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kiinasta, Suomeen ja sen arvo on alle 22 euroa, tai kun arvonlisävero olisi alle viisi euroa.

”Tämä on omiaan aiheuttamaan ulkomaiselle verkkokaupalle merkittävää kilpailuetua suomalaisiin yrityksiin verrattuna. On ensiarvoisen tärkeää, että samalla ’pelikentällä’ Suomessa toimivia yrityksiä koskevat yhtäläiset säännöt eikä pk-yritysten toimintaa haitata kuluilla, joita ulkomaisten kilpailijoiden ei tarvitse maksaa”, Loikkanen sanoo.

Vuoden 2021 alusta alkaen myös vähäarvoisten tavaroiden maahantuonnista on maksettava arvonlisävero. Kaupan liiton mielestä Suomen pitäisi puolustaa kauppojensa etua ja poistaa verovapaus alle 22 euron arvoisten tavaroiden maahantuonnilta saman tien, eikä odottaa vuoteen 2021 asti. Näin on tehty jo esimerkiksi Ruotsissa.

Norminpurkutalkoita tarvitaan

Kaupan liitto työskentelee strategiansa mukaisesti vastuullisten vapaiden markkinoiden puolesta. Niinpä kuluvalla hallituskaudella aloitetut norminpurkutalkoot ovat Loikkasen mielestä olleet hyvä lähtölaukaus pk-yritysten hallinnollisen taakan ja lainsäädännön purkamisen tiellä. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

”Erityisesti pienet yritykset kärsivät lisääntyvästä hallinnollisesta taakasta. Olisi tärkeää, että päättäjät niin kotimaassa kuin EU-tasollakin selvittäisivät tarkemmin, miten uudet säädökset vaikuttavat yrityksiin. Parhaillaan esimerkiksi verohallinnossa mietitään fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönottoa harmaan talouden kitkemiseksi. Ikävä kyllä tällä toimenpiteellä ei toivottua tulosta saavuteta vaan aiheutetaan vain lisäkuluja kauppiaille”, Loikkanen toteaa.

Yrittäjän päivän päätapahtuman vastuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö. Säätiön taustavoimina on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja. Tänä vuonna Yrittäjän päivän Helsingin-päätapahtumaa isännöi K-kauppiasliitto, joka on Kaupan liiton jäsenliitto. Eri puolilla Suomea järjestetään Yrittäjän päivän juhlia pitkin viikkoa. Lisätietoja löytyy täältä. #yrittäjänpäivä

Kuva: 123RF