Luottokunta lyhentää korttimaksujen tilitysaikaa kauppiaille nykyisestä viidestä kahteen pankkipäivään tapahtuman saapumisesta Luottokuntaan. Uusi tilitysaika koskee niin credit- kuin debit-kortteja. Tavoitteena on, että muutos tulee voimaan helmikuun 2010 loppuun mennessä.

Tilitysaikoja lyhennetään Euroopan yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) mukanaan tuomien debit-korttien käyttöönoton laajentuessa Suomessa. Uusien debit-korttien ja debit-credit-yhdistelmäkorttien vaikutukset korttimaksamiseen näkyvät Suomessa selkeimmin ensi vuonna.

Kauppias hyötyy merkittävästi etenkin nykyisten luottokortteilla (credit) ja debit-on-line-korteilla (esim. Visa Electron) tehtyjen maksujen uudesta tilitysajasta. Kuluttajan luotto- tai maksuaikakortilla tekemä ostos tilitetään kauppiaalle kahdessa päivässä, kun se kuluttajalta laskutetaan selkeästi itse maksutapahtumaa myöhemmin.

"Kokonaisuudessaan kaupan ala hyötyy uudistuksesta vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa pienentyneinä rahoituskuluina", arvioi liiketoimintajohtaja Mikko Pilkama Luottokunnasta.

"Haluamme tarjota kauppiaille kokonaisuudessaan kustannustehokkaat ja sujuvat tavat ottaa vastaan korttimaksuja."

Kuluttaja hyötyy tilitysajasta, jonka aikana kortinhaltijaa voidaan suojata väärinkäyttöriskeiltä. Kun korttimaksaminen on luotettavaa, kuluttaja käyttää maksukortteja mielellään. Suomessa on korttivaihtoon nähden puolet vähemmän väärinkäyttöä kuin Euroopassa keskimäärin.

"Korttimaksamisen turvallisuus ja virheettömyys on molempien osapuolten, niin kuluttajan kuin kauppiaan etu. Tilitysaika edistää yhteistä luottamusta", Pilkama kertoo.

Kahden päivän tilitysaika edellyttää, että kauppiaalla on käytössään EMV-sirumaksupääte ja korttimaksuaineisto on virheetöntä. Tilitysaika lasketaan siitä päivästä, jolloin tapahtuma on saapunut Luottokuntaan.

Erityisiä tilitysaikoja voi jatkossakin olla erikseen nimetyillä toimialoilla, joissa tavaran tai palvelun toimittaminen tapahtuu selkeästi myöhemmin kuin itse maksutapahtuma.

Lue aikaisemmin aiheesta julkaistut artikkelit:
SEPA uhkaa tulla kalliiksi 27.5.2009
Kauppablogi: Kauppa huolehtii turvallisesta maksamisesta 27.5.2009