Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallinnolle vuoden vaihteessa. Siirtoon kannattaa varautua jo nyt, sillä yritysten toiminnanohjausjärjestelmien sekä sisäisten menettelyjen ja ohjeistusten tulee olla päivitettyinä viimeistään 1.1.2018.

Muutos koskee ainoastaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä yrityksiä. Muutoksen myötä maahantuonnin arvonlisäverotuksesta tulee osa normaalia arvonlisäverotusmenettelyä. Maahantuonti ilmoitetaan samalla veroilmoituksella muiden arvonlisäverojen kanssa.

Muutoksesta hyötyä yrittäjälle

Muutoksen keskeisin etu on mahdollisuus ilmoittaa ja vähentää maahantuonnin arvonlisävero samalla veroilmoituksella. Tämän myötä yrittäjän rahoituksellinen asema paranee, koska raha ei varsinaisesti liiku. Lisäksi rahoitukselliseen asemaan vaikuttaa positiivisesti se, että maahantuontiin liittyvistä vakuuksista luovutaan.

Yrittäjän on erityisesti varauduttava maahantuontiin liittyvään menettelymuutokseen. Arvonlisäveron ilmoittamista varten veroilmoitukseen tulee kaksi uutta tietokenttää. Niissä ilmoitetaan maahantuonnin määrä sekä tuonnista suoritettava arvonlisävero.

Veron laskeminen yrittäjän vastuulle

Käytännössä yrittäjän on jatkossa itse laskettava maahantuonnista suoritettavan veron peruste ja arvonlisäveron määrä. Lisäksi yrittäjän on osattava ilmoittaa maahantuonti oikealle verokaudelle. Vielä tällä hetkellä Tulli laskee maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron yrittäjän puolesta, ja yrittäjän tehtäväksi on jäänyt ainoastaan veron maksaminen annetun maksuajan puitteissa.

Yrittäjän on hyvä olla tietoinen tietyistä maahantuontiin liittyvistä erityistilanteista. Esimerkiksi Tullilla säilyy oikeus verottaa maahantuonti silloin, kun tuonti on ollut tullilainsäädännön vastainen. Tällainen tilanne syntyy mm. silloin, kun tullivarastosta katoaa tavaraa.

Maahantuonnin arvonlisäverotus haltuun!

Kaupan liitto järjestää tiistaina 24.10.2017 koulutuksen, jossa annetaan kattava tietopaketti siitä, kuinka muutokseen voi valmistautua etukäteen ja miten maahantuonnin verovelvoitteiden kanssa tulee toimia jatkossa. Koulutus on suunnattu erityisesti yrityksille, joilla on maahantuontia tai jotka suunnittelevat maahantuontia sekä tilitoimistoille, kirjanpitäjille ja muille maahantuonnista kiinnostuneille. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!