Maailman postiliiton aasialaisia verkkokauppoja suosiviin päätemaksuihin saattaa olla tulossa muutoksia lähivuosina. Uusista maksuperusteista päätetään syksyllä.

Maailman postiliitto (UPU) on 10.4. pidetyssä kokouksessaan käsitellyt eri vaihtoehtoja nykyisten päätemaksujen uudistamiseksi. Liiton jäseniltä ja eri sidosryhmiltä aiemmin pyytämiensä lausuntojen perusteella UPU päätyi pyytämään kaikilta jäsenmailtaan kannanottoa siihen, mikä seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta postimaksujen hinnoittelutavasta on paras:

Vaihtoehto 1: Jäsenmaiden annetaan itse päättää päätemaksutasonsa.

Vaihtoehto 2: Nopeutetaan UPU:n jo hyväksymiä päätemaksujen korotuksia.

Vaihtoehto 3: Otetaan jäsenmaiden itse päättämät päätemaksut pohjaksi, mutta lisätään niihin pykäliä, joilla pyritään lieventämään kohtuuttomia vaikutuksia hintoihin.

UPU tiedustelee jäsenmailtaan haluavatko ne, että lopullinen päätös tulevista päätemaksuista tehdään liiton ylimääräisessä kokouksessa 24−25. syyskuuta, vai postiäänestyksen perusteella.

”Kaupan liitto toivoo, että Yhdysvaltain ajaman ykkösvaihtoehdon taakse saadaan riittävästi kannatusta, jotta kilpailua vääristävään järjestelmään saataisiin nopeita muutoksia. Ei kuitenkaan ole syytä uskoa, että nykyjärjestelmän suurimmat hyötyjät, kuten Kiina, luopuisivat eduistaan halvalla”, toteaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Tutustu UPU:n lehdistötiedotteeseen.

Kuva: 123RF