Euroopan komissio ehdottaa kansallisen tuen nostoa maidontuotannon kriisin helpottamiseksi. MTK:n mielestä hallituksen on päätettävä lisärahan käyttöönottamisesta tulevia talousarvioita laadittaessa.

EU-komissio julkaisi tänään raportin maitomarkkinoiden tilanteesta ja esityksen toimista, joilla markkinatilannetta tasapainotetaan ja kriisiä helpotetaan. Komissio esittää muun muassa mahdollisuutta korottaa tilapäisesti kansallista de minimis -tukea 15 000 euroon kolmen vuoden ajanjaksolla. Korotus olisi voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. De minimis -tuen enimmäismäärä tilaa kohti on tähän saakka ollut 7 500 euroa kolmen vuoden aikana.

MTK pitää välttämättömänä, että Suomessa ryhdytään välittömästi valmistelemaan budjettiin lisärahoitusta, jonka käyttöön komissio nyt tarjoaa mahdollisuuden. De minimis -tuen korotus on komission päätäntävallassa ja siten korotukseen ei tarvita jäsenmaiden päätöstä. Sen sijaan osa komission ehdottamista toimista edellyttää maatalousministerien päätöstä.

Suomessa maidon tuottajahinta on alentunut neljänneksellä tämän vuoden alkuun verrattuna.