Luottokunta kertoi viime viikolla, että se lyhentää korttimaksujen tilitysaikaa kauppiaille nykyisestä viidestä kahteen pankkipäivään tapahtuman saapumisesta Luottokuntaan. Kaupan liiton asiamies Matti Räisänen sanoo, että Luottokunnan päätös tilitysaikojen lyhentämisestä on positiivinen uutinen, mutta edelleen debit- ja online-korttien tilitysaika jää pidemmäksi kuin perinteisellä pankkikortilla.

"Lyhentyneet tilitysajat koskevat vain sirumaksupäätteellä tehtyjä maksuja. Taustalla on Luottokunnan ilmeinen halu kiirehtiä sirumaksupäätteisiin siirtymistä", Räisänen sanoo. Suomessa käytössä olevasta maksupäätekannasta noin 50-60 prosenttia on tällä hetkellä sirumaksupäätteitä.

Räisänen jatkaa, että tilitysajat saattavat poiketa mainitusta kahdesta pankkipäivästä, koska tilitysaika lasketaan siitä päivästä, jolloin tapahtuma on saapunut Luottokuntaan eli tapahtumavälityksen reitityksellä on merkitystä asiassa.
"Samoin toimialakohtaisuus mainitaan Luottokunnan tiedotteessa mahdollisena erilaisten tilitysaikojen perusteena."

Räisäsen mukaan kaupan alan rahoituskulut pienenisivät alkuvaiheessa, mutta pankkikortin korvaavien debit-korttien tullessa laajamittaiseen käyttöön hyöty häviää, jos tilitysaikaa ei saada debit-korttien osalta yhteen päivään.

Luottokunnan mukaan kauppias hyötyy merkittävästi etenkin nykyisten luottokortteilla ja debit-on-line-korteilla (esim. Visa Electron) tehtyjen maksujen uudesta tilitysajasta. Räisäsen mukaan debit-korttien ja online-korttien osalta kauppiailta ja muilta korttimaksuja vastaanottavilta tahoilta perittävän palkkiotason ongelmaa ei Luottokunnan nyt tekemä päätös poista.
"Pankkikorttien korvaaminen uusilla debit-korteilla nostaa nykytariffeilla korttimaksuja vastaanottavien kustannuksia 25 miljoonasta eurosta 90 miljoonaan euroon korttitariffien ollessa nyt tapahtumakohtaisen senttimääräisen maksun sijasta prosentuaalinen. Hinnoittelun tulee perustua todellisiin kustannuksiin ja palkkion tulee olla senttimääräinen."

Lue aikaisemmin aiheesta julkaistu uutinen:
Luottokunta lyhentää korttimaksujen tilitysaikaa 25.9.2009
SEPA uhkaa tulla kalliiksi 27.5.2009
Kauppablogi: Kauppa huolehtii turvallisesta maksamisesta 27.5.2009