Oikeusministeriö pyysi 36 viranomaiselta lausuntoa uuden maksupalvelulain esitysluonnoksesta. Lausuntoja Oikeusministeriöön saapui 29.

Lausunnoissa yleisesti ottaen puolletaan maksupalveludirektiivin täytäntöönpanoa ehdotetulla tavalla.

Kannanottoja puolesta ja vastaan
Useat lausunnonantajat kommentoivat säännöstä, jonka mukaan kauppias saisi periä asiakkaalta maksun pankki- tai luottokortin käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Osa lausunnonantajista kannattaa kyseistä ehdotusta, osa vastustaa sitä.

Monet lausunnonantajat pitävät tärkeänä, että lakia sovellettaisiin mahdollisimman rajoitetusti matkapuhelimella maksamiseen. Lisäksi monet lausunnonantajat vaativat lain voimaantulon lykkäämistä.

Oikeusministeriön työstämän maksupalvelulain taustalla on EU-direktiivi, jonka tarkoituksena on yhdentää unionin alueella vallitsevia maksupalvelukäytäntöjä. Lain on tarkoitus tulla eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä. Tavoitteena on, että laki astuisi voimaan direktiivin voimaan astumiseen mennessä 1. marraskuuta.

Lausunto maksupalvelulaista (PDF)

Lue aikaisemmin julkaistut uutiset:
Korttimaksaminen käy kaupalle kalliiksi 1.7.2009
SEPA uhkaa tulla kalliiksi 27.5.2009
Blogi: Kauppa huolehtii turvallisesta maksamisesta 27.5.2009