Kaupan liiton uusi toimitusjohtaja Mari Kiviniemi aloitti tehtävässään vuoden alussa, kun liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Juhani Pekkala jäi eläkkeelle. Kuluvan vuoden eduskunta- ja eurovaalit varmistavat, että edessä on tiivis vaikuttamisen vuosi. Kiviniemi peräänkuuluttaa päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon.

Mari Kiviniemellä on takanaan vaikuttava ura politiikassa niin kansanedustajana kuin ministerinäkin. Viimeiset neljä vuotta hän on työskennellyt OECD:n apulaispääsihteerinä Pariisissa. Muuttokuorma siirtyi marraskuussa Helsinkiin. ”On hienoa olla taas Suomessa, sillä täällä ovat perhe, ystävät ja nyt myös uusi mielenkiintoinen työ. Arki muuttuu erilaiseksi, kun reissaaminen vähenee”, Kiviniemi sanoo.

Vauhdilla uusiin haasteisiin

Kiviniemen työ Kaupan liiton toimitusjohtajana on alkanut kiireisissä merkeissä: liiton vaalivaikuttamistyö on täydessä käynnissä, sillä kuluvaan vuoteen mahtuvat sekä eduskunta- että eurovaalit.

”Koen tärkeäksi pääviestiemme nostamisen paitsi vaikuttajille myös suurelle yleisölle. Haluan kehittää liittoa vastaamaan entistäkin paremmin jäseniemme tarpeisiin ja toiveisiin. Kaupan liitto on myös kaupan työehtosopimusten neuvotteluosapuoli, joten tämä osaamisalue on pidettävä jatkossakin vahvana.”

Pitkä ura politiikassa ja OECD:ssa antaa Kiviniemelle vahvat lähtökohdat Kaupan liiton luotsaamiseen.

”Entisillä tehtävilläni ja uudella roolillani on paljon yhtymäkohtia. OECD on suosittanut työllisyyden, sääntelyn ja markkinoiden parempien toimintaedellytysten osalta hyvin samantyyppisiä toimia kuin mitkä ovat Kaupan liiton agendalla. Suomi suoriutuu hyvin, kun katsotaan erilaisia talouden toiminnan mittareita, mutta aina löytyy parannettavaa. Seuraavalle hallitukselle löytyy siis työsarkaa, jotta kaupan alan yrityksillä on entistä kilpailukykyisempi ympäristö toimia”, Kiviniemi sanoo.

Työ, kasvu ja ilmasto keskiössä

Kaupan alan murros ja talouskasvun hiipuminen ovat tosiasioita. Kiviniemi painottaa, että kasvua on kuitenkin vielä luvassa.

”Uhat tulevat ulkoa, kun Kiinan kasvu heikkenee ja protektionismi sekä poliittinen epävarmuus lisääntyvät. Epävarmuutta ei pidä kasvattaa kotimaasta käsin, joten seuraavan hallituksen pitää jatkaa verotuksen keventämistä ja sääntelyn purkamista”, Kiviniemi linjaa. ”Ansiotuloverotusta pitää pystyä alentamaan ilman, että kokonaisveroaste nousee.”

Kiviniemen mielestä maamme tarvitsee nyt kunnianhimoisia työllisyystekoja. ”Työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin. Tähän liittyy kiinteästi kannustava sosiaaliturva, jossa byrokratia- ja kannustinloukut on purettu”, hän sanoo.

”Suomen pitää ryhtyä myös entistä määrätietoisempaan taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Esimerkiksi muovin kierrätystä täytyy entisestään lisätä ja tehostaa, ja samalla täytyy varmistaa se, että kansainvälinen verkkokauppa saadaan kantamaan vastuunsa ympäristöasioissa.”

Vaikka ulkomainen verkkokauppa on merkittävä haastaja kotimaiselle kaupalle, näkee Kiviniemi sen myös mahdollisuutena. ”Kilpailu kirittää kotimaista kauppaa, ja kun tässä kilpailussa pärjää, avautuu uusia kasvumahdollisuuksia myös kotimaan rajojen ulkopuolella.”

Tutkimukset päätöksenteon pohjaksi

Ekonomistina Mari Kiviniemi luottaa vahvasti tutkimuksiin ja selvityksiin, joita hänen mukaansa tarvitaan jatkossa entistä enemmän.

”Päätöksenteon pitää perustua tutkittuun tietoon, jota tarvitaan lisää myös kaupan alalta. Kun tiedetään, millaisessa tilanteessa ollaan, voidaan tuloksia lähteä parantamaan ja toimintaa kehittämään. Kaupan liiton rooli erilaisten tutkimusten ja selvitysten tekijänä on mielestäni erittäin tärkeä”, Kiviniemi päättää.

Kuva: Kaupan liitto / Lauri Eriksson