Uusi työkalu auttaa verkkokauppaa harjoittavia yrityksiä kertomaan kuluttajille pakolliset tiedot verkosta ostamisen ehdoista ja käytännöistä. Ensi vuonna muuttuvan lainsäädännön myötä kauppojen kannattaa viimeistään nyt käydä käytänteensä läpi.

Eurooppalaiset elinkeinoelämää edustavat järjestöt ovat hiljattain julkaisseet vapaaehtoisen työkalupakin, jonka avulla kaupan yritysten on helpompi informoida kuluttajia verkko-ostamiseen liittyvistä ehdoista. Uusia ohjeita ovat kaupan alalta olleet kehittämässä muun muassa EuroCommerce ja Ecommerce Europe.

Uudet ohjeet sisältävät havainnollisia käytännön esimerkkejä siitä, missä verkko-ostosprosessin eri vaiheissa pakollista tietoa tulisi antaa kuluttajille, ja miltä se voisi käytännössä näyttää. Tavoitteena on esittää tiedot helposti ymmärrettävässä muodossa. Yritykset voivat tarvittaessa mukauttaa tietojen esitystavan omiin ja asiakkaidensa tarpeisiin.

Oikeuksista informoiminen lisää kuluttajan luottamusta

Kuluttajille annettavia pakollisia tietoja koskevat säännökset ovat monimutkaisia ja runsaslukuisia. EU-lainsäädäntö edellyttää, että verkkokauppaa harjoittavat yritykset informoivat asiakkaitaan monista eri asioista, mutta kuluttajien saattaa olla vaikea ymmärtää niitä ja löytää olennaisimmat asiat pitkistä luetteloista.

Mitä paremmin kuluttajia informoidaan heidän oikeuksistaan, sitä enemmän he luottavat tuotteiden ostamiseen verkosta. Mitä selvempää ja yksiselitteisempää annettu tieto on, sitä vähemmän väärinkäsityksiä ja erimielisyyksiä syntyy myöhemmässä vaiheessa. Uudet suositukset kannattaakin ottaa huomioon verkkosivuja suunniteltaessa.

Lisää syitä varmistaa, että asiat ovat kunnossa

”Etämyynnissä velvoitteet, jotka koskevat lainsäädännön edellyttämien tietojen antamista kuluttajille, ovat varsin laajat ja osittain monimutkaiset”, toteaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

”Yritysten on syytä varmistaa, että asiat ovat kunnossa myös siksi, että kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksia koskeva uusi lainsäädäntö on näillä näkymiin tulossa voimaan Suomessa tammikuussa 2020. Mikäli laki hyväksytään nyt esitetyssä muodossaan, voidaan jatkossa kuluttajasääntelyn rikkomisesta määrätä yritykselle rangaistusluonteinen seuraamusmaksu. Seuraamusmaksu voisi tulla kyseeseen myös rikottaessa tietojen antamista koskevaa velvollisuutta etämyynnissä”, Koivisto tähdentää.

Tutustu työkaluun ja lataa se käyttösi tästä

Kuva: 123RF