Yritysten ja muiden elinkeinonharjoittajien kannattaa varautua ajoissa brexitiin eli Ison-Britannian 30.3.2019 tapahtuvaan eroon EU:sta. Komissio antoi tammikuun lopussa kaksi tiedonantoa koskien eron vaikutuksia ja niihin valmistautumista.

Ensimmäinen tiedonanto käsittelee arvonlisäverotusta sekä tullausta ja välillisiä veroja.

Arvonlisäverotuksen osalta Ison-Britannian ja EU:n välisessä kaupassa sovelletaan brexitin jälkeen EU:n veroalueen ulkopuolelle tapahtuvaa tavaroiden vientiä ja maahantuontia koskevia sääntöjä. Tavaran maahantuonnista Isoon-Britanniaan maksetaan siis arvonlisävero, kun taas tavaroiden vienti EU:sta Isoon-Britanniaan on verotonta. Ison-Britannian ja EU:n raja muodostaa brexitin jälkeen myös EU:n valmisteveroalueen rajan, jolloin sen ylittävää tavarakauppaa kohdellaan valmisteverotuksen osalta tuontina ja vientinä.

Tiedonannon mukaan Ison-Britannian ja EU:n välistä tavaroiden tuontia ja vientiä koskee brexitin jälkeen tullivalvonta, ja ko. tavaroihin voidaan kohdistaa tullitarkastuksia. Tavaroihin sovelletaan tarpeen mukaan kieltoja ja rajoituksia, jotka ovat perusteltuja esimerkiksi julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta. Kiellot ja rajoitukset voivat tulla kyseeseen myös ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi. Ison-Britannian tulliviranomaisten myöntämä ns. valtuutetun talouden toimijan asema ei myöskään ole enää brexitin jälkeen voimassa. Kyseisen statuksen myöntäminen on aikaisemmin antanut toimijalle tiettyjä helpotuksia tullilainsäädännön soveltamiseen.

”On tärkeää huomata, että brexitin jälkeen EU:n sisäiset tulli- ja verohelpotukset eivät enää koske Ison-Britannian ja Suomen välistä tavarakauppaa”, tarkentaa Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen.

Muutoksia myös tuonti- ja vientilupa-asioissa 

Toinen tiedonanto kohdistuu kahteen kokonaisuuteen: tiettyihin EU:n sisämarkkinakaupassa tuonti- ja vientilupia vaativiin tuotteisiin sekä EU:n ulkopuolisessa kaupassa lupaa edellyttäviin tuotteisiin, joita ovat mm. jätteet, vaaralliset aineet, lääkkeet ja nk. kaksikäyttötuotteet eli tuotteet, joilla on sekä siviili- että sotilaskäyttötarkoitus.

Niiden yritysten kannattaa siis olla tarkkoina, joilla on nykyisen EU-lainsäädännön mukaan vienti- tai tuontilupaa edellyttäviä tuotteita; Ison-Britannian viranomaisten myöntävät luvat eivät enää EU-eron jälkeen ole voimassa. Tuonti Isosta-Britanniasta unioniin tai vienti EU:sta Isoon-Britanniaan saattaa lisäksi edellyttää joidenkin tuotteiden osalta lupaa, jota ei ole aikaisemmin sisämarkkinakaupassa vaadittu.

Uudet käytännöt kannattaa tiedostaa ajoissa. ”On tärkeää, että yritykset seuraavat tilannetta, mikäli niillä on Isoon-Britanniaan kohdistuvaa tuontia tai vientiä. Kaupan liitto kannattaa maltillista linjaa tulevien eroneuvottelujen osalta ja toivoo, että samanaikaisesti voitaisiin käynnistää neuvottelut myös uusien kauppasuhteiden luomiseksi”, toteaa Kaupan liiton EU-edunvalvonnasta ja kauppapolitiikasta vastaava asiantuntija Janne Koivisto.

Tiedonannoissa ei ole huomioitu mahdollisia siirtymäaikoja, joista saatetaan vielä sopia neuvotteluissa. Lisätietoja löytyy täältä.