Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen osallistui joulukuun alussa YK:n ympäristökokoukseen Nairobissa. Hän nosti puheenvuorossaan esille Kaupan liiton ja ympäristöministeriön yhteisen muovikassisopimuksen esimerkkinä kansallisesta työstä ympäristön hyväksi.

YK:n kolmannen ympäristökokouksen (UNEA) pääteemoiksi nousivat merten muoviroskien ja ilmansaasteiden vähentäminen. Muoviroskaongelma on globaali; YK:n ympäristöohjelman mukaan merissä on vuonna 2050 enemmän muovia kuin kaloja, mikäli saastumistahti jatkuu nykyisellään.  

Kaupan liitto ja ympäristöministeriö tekivät vuonna 2016 sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan Suomessa enintään 40 kappaletta henkilöä kohden vuodessa.

Vapaaehtoista muoviroskan vähentämistä

Muovikassisopimus on ympäristöministeriön ensimmäinen ns. Green Deal -sopimus, jossa sääntelyn sijaan direktiivin tavoitteisiin pyritään pääsemään yrityksissä tehtävillä vapaaehtoisilla toimilla.

Kaupan ala on lähtenyt muovikassisopimukseen hyvin mukaan: kevyiden muovisten kantokassien vähentämissitoumuksen on tehnyt jo yhdeksän kaupan yritystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sovittuja toimenpiteitä toteutetaan jo yhteensä tuhansissa toimipaikoissa.

Sitoumuksia saastumisen ehkäisemiseksi: #BeatPollution

YK:n ympäristöohjelma keräsi kokouksen yhteydessä mailta, järjestöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta vapaaehtoisia sitoumuksia saastumisen ehkäisemiseksi. Niitä tehtiinkin kokouksen päättymiseen mennessä lähes 2,5 miljoonaa.

Suomesta sitoumuksia tehtiin kaksi, ja toinen näistä on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön yhteinen sitoumus. Sen myötä Green Deal -sopimus on nyt osa YK:n ympäristöohjelman #BeatPollution-kampanjaa.

”Maapallon saastuminen myötävaikuttaa vuosittain miljoonien ihmisten kuolemaan, ja merten muoviroskaongelma on globaalisti iso tulevaisuuden haaste. On hienoa, että muovikassisopimuksella on saatu Suomessa jo vuodessa näkyviä tuloksia aikaan. Kaupan ala on ylpeä siitä, että muovikassisopimus on nyt myös Kaupan liiton ja ympäristöministeriön yhteinen vapaaehtoinen YK-sitoumus”, iloitsee Kaupan liiton ympäristöasiantuntija Marja Ola.

Nairobiin kokoontui yhteensä yli 4 000 valtionpäämiestä, ministeriä, yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajaa sekä virkamiestä. Seuraava kokous pidetään maaliskuussa 2019. 

Kuvassa (oik.) ministeri Tiilikainen ja Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.