Kuluttaja ei ostopäätöstä tehdessään tule miettineeksi, kuinka pakkaussuunnittelija on tarkkaan kartoittanut asiakkaan ja kaupan tarpeet. Tuotteen menestymisen kannalta on tärkeää, että pakkauksen suunnittelussa on otettu huomioon kaupan hyllyillä vallitseva ankara kilpailu.

Perinteinen vähittäiskauppa on muutosten edessä. Uudet myymälätyypit rantautuvat lähitulevaisuudessa myös Suomeen. Muun muassa uudistuvat tuotevalikoimat, hyllytilat ja uudet teknologiat vaikuttavat siihen, millaisia pakkauksia tulevaisuuden kaupoissa nähdään.
"Voisin kuvitella, että tulevaisuudessa meillä on hyvin differoituja pakkauksia eri kuluttajaryhmille", sanoo johtaja Risto Laiho Suomen Pakkausyhdistyksestä.

Suomen Pakkausyhdistyksen yhteydessä toimiva Kaupan pakkaustoimikunta järjestää 17.9.2009 teollisuuden ja kaupan yhteisen Pakkaukset ja kauppa -foorumin.
"Päivän aikana saadaan katsaus nykyhetkeen. Lisäksi katsotaan mihin kauppa kehittyy ja minkälaisia vaatimuksia tulevaisuus asettaa pakkauksille", kuvaa Laiho seminaarin ohjelmaa.

Ostaako vai ei - pakkaus vaikuttaa ostopäätökseen

Pakkaussuunnittelijan on osattava viestittää oikealla tavalla tuotelupaus ja hallittava brändinrakennuksen keinot tavoittaakseen kohderyhmän.
"Pakkaus nimenomaan luo brändiä. Kuluttajista kilpailtaessa pakkauksen merkitys brändin kantavana voimana korostuu entisestään", ennustaa Laiho.

"Pakkaus on asiakkaan käsillä ostopäätöksen tekohetkellä."