Kuva: Tuomas Sauliala

Vallitsevat trendit, kuten helppouden tavoitteleminen, sähköisten palveluiden kasvu, asiakasryhmien sirpaloituminen ja kestävän kehityksen periaatteet yhdessä ikääntyvän väestön kanssa, asettavat kaupan alan uudenlaisten haasteiden eteen. Kauppa 2010 -seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita, joissa kaikissa esiintyi vahvasti talouden taantuma ja siitä selviytymisen haasteet.

Iltapäiväseminaarin aluksi pääministeri Matti Vanhanen puhui otsikolla "Palvelut hyvinvointiyhteiskunnassa ja tulevaisuuden veropolitiikka". Vanhasen mukaan julkinen talous on tulevina vuosina kestävällä pohjalla, mutta haasteeksi muodostuu väestön ikääntyminen, koska työvoima alkaa vähentyä.
"Tulevaisuuden veropolitiikalla tuetaan työllisyyttä, jonka tavoitteena on ettei muodostuisi rakenteellista työttömyyttä."

Muita haasteita, joita tulevaisuus tuo tullessaan, on ilmastonmuutoksen torjunta ja talouden muuttuminen avoimeksi, globaaliksi.
"Verojärjestelmää uudistettaessa on kuitenkin varmistettava oikeudenmukaisuus. Kansakunnan eheydestä tulee huolehtia", Vanhanen sanoi.

Suomen mahdollisista tulevista menestystekijöistä Vanhanen nosti esiin palvelualan, josta on hänen mukaansa kehittymässä menestysala. "Suomi voi menestyä korkeaa osaamista tarvitsevien palveluiden kehittäjänä. On tuotteistettava ja verkostoiduttava, jotta vienti ja tuonti on mahdollista. Mutta myös kotimaan kilpailukyvystä on huolehdittava", Vanhanen sanoi. Hän lisäsi myös, että palvelualan menestystarinoita on nostettava enemmän esille.

Kauppa on mainettaan suurempi toimija

Kuva: Tuomas Sauliala

Toimittaja Arto Nyberg keskustelee Kauppa 2010 -seminaarissa Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäen kanssa.

Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki jatkoi samoilla linjoilla Vanhasen kanssa. "Suomen hyvinvointi on osaavissa käsissä ja tulevaisuus on palvelualalla, joka kasvaa koko ajan."

Halmesmäen mukaan nopeasti muuttuva maailma aiheuttaa paineita yksilölle, mutta myös kauppiaille. Taloudellinne epävarmuus, elämän monimuotoisuus ja kiire sekä stressi muokkaavat kuluttajan ostokäyttäytymistä.

"Viimeisten tietojen mukaan 70 prosenttia ihmisistä on etsinyt tietoa internetistä ennen kuin he astuvat erikoiskauppaan sisään. Ratkaisevaksi kilpailutekijäksi nouseekin se, kuka pystyy muuttamaan kilpailutekijäksi verkossa tapahtuvan kommunikaation", pohti Halmesmäki kaupan tulevaisuuden menestystekijöistä.