Komissio antoi ehdotuksen vaatimustenmukaisuus- ja markkinavalvonta-asetukseksi joulukuussa 2017 osana ns. tavarapakettia. Ehdotuksella pyritään parantamaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta sisämarkkinoilla muun muassa tehostamalla markkinavalvontaa ja edistämällä yritysten valmiuksia tuottaa markkinoille vain vaatimustenmukaisia tuotteita. Ehdotus sisältää lukuisia säännöksiä markkinavalvonnan ja sen koordinaation tehostamisesta sekä EU:n ulkorajavalvonnasta.

Asetusehdotuksen trilogineuvottelut päästiin lopulta käynnistämään marras−joulukuun taitteessa, kun neuvosto pääsi omasta kannastaan yksimielisyyteen. Trilogit pyritään saattamaan maaliin pikaisella aikataululla.

Suomalainen kaupan ala pitää hyvänä, että erityisesti neuvostossa on tartuttu komission alkuperäistä ehdotusta tiukemmin EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen aiheuttamaan markkinahäiriöön.

”Jatkovalmistelussa tuleekin tavoitella sitä, että EU:n markkinavalvontaviranomaiset pystyisivät tehokkaasti puuttumaan vaatimustenvastaisten tuotteiden toimittamiseen EU-alueelle”, toteaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Kaupan liitto kannattaa erityisesti toimenpiteitä, joilla vastuu vaatimustenmukaisuudesta kohdennetaan suoraan kiinalaisiin ja muiden kolmansien maiden markkinapaikkoihin ja niillä toimiviin yrityksiin. ”Tällä hetkellä nämä toimijat saavat epäreilua kilpailuetua suomalaisiin yrityksiin nähden myymällä verkossa EU-lainsäädännön vastaisia tuotteita suomalaisille kuluttajille. Samalla tämä toiminta vaarantaa kasvavassa määrin kuluttajien turvallisuutta unionissa”, Koivisto sanoo.

Aihetta käsittelevä lehdistötiedote (englanniksi).

Kuva: 123RF