Viime kesänä kaupan alaan tutustui lähes 10 000 14–18-vuotiasta nuorta Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksella. Nuorilta saadun palautteen mukaan lähes kaikki suosittelisivat kaupan alan kesäharjoittelua kaverilleen. Valtaosa myös sai harjoittelunsa aikana tietoa kaupan erilaisista työtehtävistä ja urapoluista.

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n laatimaan palautekyselyyn Tutustu työelämään ja tienaa -jaksosta vastasi lähes 2 300 nuorta. Hieman reilu puolet koululaisharjoittelijoista oli peruskoululaisia ja loput lukiolaisia. Lähes kaikki eli 95 % vastaajista suosittelisi kaupan alan Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelua kaverilleen.

Yli 70 % perusteli suositteluaan työtehtävien ja palkan sopivuudella ja mukavilla työkavereilla. Hieman alle puolet toi esille sen, että kaupan ala tarjoaa eniten kesäharjoittelupaikkoja. Harjoittelijoiden avoimissa vastauksissa korostuivat kivat ja monipuoliset työtehtävät, hyvän työkokemuksen kerryttäminen ja asiakaspalveluosaamisen hankkiminen.

5 % vastanneista eli 114 nuorta ilmoitti, ettei aio suositella kaupan alan koululaisharjoittelua kaverilleen. Lähes 70 % heistä kertoi perusteluksi palkan pienuuden.

76 % vastanneista oli saanut harjoittelujakson aikana myös tietoa kaupan erilaisista työtehtävistä ja urapoluista. Kaupan liiton asiantuntija Mervi Angerma-Niittylän mukaan tämä oli ilahduttava palaute:
 ”Se varmasti heijastui myös myönteisiin asenteisiin mahdollisuuksista työskennellä tulevaisuudessa kaupan alalla”.

Kauppa kiinnostaa nuoria – uramahdollisuuksia avattava paremmin

Harjoittelijoilta kysyttiin, miten todennäköisenä he pitivät, että voisivat tulevaisuudessa työskennellä kaupan alalla. 12 % vastaajista piti sitä todennäköisenä ja 69 % mahdollisena.

Todennäköisenä pitäneistä 79 % perusteli vastaustaan sillä, että kaupassa on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti esimerkiksi opintojen ohessa, 70 % ilmoitti pitävänsä asiakaspalvelutyöstä, 66 % katsoi kaupan tarjoavan paljon työmahdollisuuksia, ja 64 % arvosti kaupan hyvää työilmapiiriä.

19 % vastanneista piti epätodennäköisenä, että voisivat tulevaisuudessa työskennellä kaupan alalla.  Syiksi mainittiin muun muassa työn fyysinen raskaus (28 %) tai se, että kaupan työtä pidettiin ikävänä (25 %).
”Perusteluksi kerrottiin myös, että vastaajan ammatillinen kiinnostus suuntautui jollekin toiselle alalle”, Angerma-Niittylä toteaa.

Joissakin avoimissa vastauksissa tuotiin esille, ettei kaupan alan työ tulevaisuudessa kiinnosta, koska se ei tarjoa riittävästi haasteita tai kehittymismahdollisuuksia. Angerma-Niittylän mukaan tämä tulisi ottaa huomioon harjoittelun suunnittelussa:
”Olisi tärkeää, että koululaisharjoittelijoille avattaisiin laajemmin kaupan alan tarjoamia uramahdollisuuksia esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjänä.”

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelivat Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksen vuosiksi 2018–2019.  Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n laatimaan palautekyselyyn vastasi lähes 2 300 nuorta ja 66 perehdyttäjää.

 Kuva: 123rf