Kuluttajien luottamus omaan talouteen on jatkanut vahvistumistaan. Helmikuussa kuitenkin esimerkiksi viihde-elektroniikan, kodin koneiden ja harrastus- ja urheiluvälineiden ostoaikomukset ovat romahtaneet.

Alkuvuoden kulutusindikaattorit ennakoivat kulutuksen jatkavan kasvu-uralla, käy ilmi Kaupan liiton kokoamista kulutusindikaattoreista. Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan seuraavan vuoden ajaksi ovat kohentuneet trendinomaisesti kesästä 2011 lähtien. Nyt ne ylittävät jo sekä 2000-luvun keskiarvon että viime helmikuun arvon. Viimeisen puolentoista vuoden aikana trendi on noussut erityisen jyrkästi.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa, että kuluttajien ostoaikomuksissa on kuitenkin nyt mielenkiintoista kahtiajakoa.

”Kuluttajien luottamus omaan talouteen seuraavan vuoden ajaksi on vahvistunut koko ajan, ja vahvistuminen jatkui myös helmikuussa. Toisaalta ostoaikomuksissa oli suoranaista pudotusta joissakin tuoteryhmissä”, Kurjenoja sanoo.

Kodintekniikan ja harrastus- ja urheiluvälineiden ostoaikeet romahtaneet

Erityisesti vapaa-ajan asuntojen, tieto- ja viihde-elektroniikan, kodinkoneiden ja harrastus- ja urheiluvälineiden ostoaikomuksissa on tapahtunut romahdus verrattuna viimeaikojen kasvutrendiin tai viime vuoden helmikuuhun.

”On mielenkiintoista nähdä, onko kyse vain yhden kuukauden kummallisesta poikkeamasta, joka korjautuu tulevina kuukausina vai onko nähtävissä merkkejä tulevasta epävarmuudesta, esimerkiksi pelkoa korkojen noususta ja mahdollisuuksista maksaa lainoja”, Kurjenoja pohtii.

Varsinkin kodintekniikan ja harrastus- ja urheiluvälineiden myynti on parin viime vuoden aikana ollut hurjassa kasvussa, joten yhtäkkinen romahdus ostoaikeissa on merkille pantavaa. Kyse voi olla myös siitä, että viime aikoina ostotarpeet on tyydytetty eikä suunnitelmia lisähankinnoille ole.

Muiden kulkuvälineiden kuin autojen, esimerkiksi moottoripyörien ja veneiden, ostoaikeet puolestaan ylittivät nyt helmikuussa viime helmikuun arvon sekä koko 2000-luvun että 2000-luvun vastaavan kuukauden keskiarvon.

Myös remonttiaikeiden vahvistuminen on jatkunut. Helmikuussa kuluttajien aikeet remontoida ylittivät sekä koko 2000-luvun että vastaavan kuukauden keskiarvon, vaikka jäivätkin nyt alemmaksi kuin vuosi sitten helmikuussa.

Kaupan liitto on koonnut kulutusindikaattorit Tilastokeskuksen Kuluttajabarometria varten keräämistä tiedoista. Kaikki kulutusindikaattorit ovat Kaupan liiton jäsenyritysten käytössä ja ne löytyvät liiton jäsentilastoista.