Verohallinto on jo pidemmän aikaa kiinnittänyt verotarkastuksillaan erityistä huomiota optikkoliikkeen yhteydessä toimivan silmälääkärin palkkioiden arvonlisäverokäsittelyyn. Silmälääkärien palkkioiden on katsottu olevan optikkoliikkeiden myyntiä. Korkein hallinto-oikeus antoi tämän vuoden alussa päätöksen, joka selventää tilannetta.

Verohallinnon tiukan tulkinnan mukaan itsenäinen silmälääkäri ei myy silmälääkäripalvelua suoraan asiakkaalle. Sen sijaan silmälääkäri myy palvelun optikkoliikkeelle, ja optikkoliike myy samaisen palvelun liikkeessä asioivalle asiakkaalle. Koska silmälääkäripalvelu on arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaanhoidon palvelua, kasvattaa silmälääkäripalvelun myynti optikkoliikkeen verotonta liikevaihtoa. Käytännössä silmälääkäreiden myynnin huomioiminen optikkoliikkeen verottomassa liikevaihdossa näkyy siten, että entistä pienempi osuus optikkoliikkeen niin sanottuihin yleiskuluihin sisältyvästä arvonlisäverosta on vähennyskelpoista.

Optikkoliikkeet ovat olleet kummissaan Verohallinnon tulkinnasta. Silmälääkärit toimivat optikkoliikkeistä erillisinä ammatinharjoittajina. Kyse on ollut yhteistyöstä, jossa silmälääkärit harjoittavat itsenäistä toimintaansa optikkoliikkeiden tiloissa.

Korkein hallinto-oikeus antoi merkitystä sopimusehdoille sekä kuittimerkinnöille

Korkein hallinto-oikeus on antanut optikkoliikkeiden tilanteeseen rinnastuvan päätöksen (KHO:2019:1), jossa otettiin kantaa itsenäisen ammatinharjoittajalääkäreiden laskutukseen. Päätöksessä itsenäisten ammatinharjoittajalääkärien palkkioita ei katsottu lääkärikeskuksen myynneiksi. Lääkärikeskuksen katsottiin ainoastaan veloittavan palkkiot asiakkailta ammatinharjoittajalääkärien puolesta ja näiden nimissä.

Päätöksen mukaan lääkärikeskuksen ja ammatinharjoittajalääkärien välisessä sopimuksessa oli sovittu, että ammatinharjoittajat päättävät itsenäisesti palkkioistaan ja sitoutuvat tiedottamaan potilasta veloittamistaan hinnoista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ammatinharjoittajalääkärit huolehtivat itse vero- ja eläkelakien mukaisista maksuista ja potilasvakuutuksesta sekä muista yrittäjätoiminnan lakisääteisistä velvoitteista. Ammatinharjoittajalääkärit kantoivat lisäksi luottotappioriskin mahdollisesti saamatta jäävistä palkkioistaan.

Olennaista päätöksessä oli myös asiakkaan saaman käteiskuitin erittely. Lääkärikeskuksen antamalla kuitilla itsenäisten ammatinharjoittajalääkärien palkkiot ilmoitettiin otsikon ”Lääkärikeskuksen muiden puolesta laskuttamat myynnit” alla. Lisäksi erittelyssä mainittiin erikseen seuraavat tiedot:

  • myyjän nimi,
  • y-tunnus, osoite
  • myydyt tuotteet
  • tuotteiden hinta
  • arvonlisäveroerittely

Optikkoliikkeiden jatkotoimet

On suositeltavaa, että optikkoliikkeet käyvät läpi sekä sopimusehtonsa silmälääkärien kanssa että kuittimerkintänsä ja varmistavat, että ne ovat linjassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen kanssa. Toimimalla näin optikkoliike pystyy vahvistamaan perustelujaan sille, että silmälääkäri todella toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana eikä optikkoliikettä ole pidettävä arvonlisäverotuksessa silmälääkärien suorittamien palvelujen myyjänä.

Optikkoliikkeiden verotarkastuksia on käsiteltävänä eri valitusportaissa. Näin ollen on todennäköistä, että korkein hallinto-oikeus antaa tulevaisuudessa myös yksinomaan optikkoliikkeiden arvonlisäverotusta koskevan päätöksen.

Kuva: 123RF