Optisten tuotteiden ja palveluiden vähittäiskauppa kävi hyvin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Tulokseen vaikutti erityisesti monitehosilmälasien hyvin kehittynyt myynti. Optinen kauppa muodostaa suurimman osan näkemisen ja silmäterveyden markkinasta, jonka kokonaisarvoa toimialajärjestö Näe ry arvioi nyt ensimmäistä kertaa.

Optisen alan vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 prosenttia lähes 83 miljoonaan euroon, selviää Näe ry:n tiedotteesta. Myynnistä yli kolme neljännestä syntyi silmälasien kaupasta, jonka arvo oli yli 63 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen vaikutti vilkkaasti käynyt moniteholasien kauppa, jonka liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Silmälasiparin keskihinta kasvoi muutamalla prosentilla. 

Myös piilolinssien ja laatuaurinkolasien kauppa kävi hyvin. Näkemisen ja silmäterveyden toimiala Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tastin mukaan suomalaiset kuluttajat ostavat verraten vähän piilolaseja, mutta käyttö on kasvamaan päin.

”Piilolinssejä ostetaan jo moniin eri tarkoituksiin ja esimerkiksi harrastuskäytössä piilolasit kasvattavat suosiotaan”, Panu Tast sanoo.

Tastin mukaan näkemistä tukevia tuotteita ja palveluita ostetaan entistä monipuolisemmin.

”Optisten tuotteiden potentiaalin elämänlaadun parantajana löytää yhä useampi.”

Suomen ikääntyvä väestö ja toisaalta näkemisen muuttuvat tarpeet kaikissa ikäryhmissä luovat alalle lupaavat tulevaisuudennäkymät. Niin töissä kuin vapaa-ajalla vietetään yhä enemmän aikaa ruutujen äärellä, joten näkemistä ja silmäterveyttä tukeville tuotteille ja palveluille on kasvava kysyntä.

Kokonaismarkkina muodostuu kaupasta ja silmäterveyspalveluista

Näe ry esitti ensimmäistä kertaa arvio näkemisen ja silmäterveyden toimialan kokonaismarkkinasta, joka muodostuu optisen alan vähittäiskaupasta ja yksityisistä silmäterveyspalveluista. Toimialajärjestö arvioi kokonaismarkkinan arvon olleen 556 miljoonaa euroa vuonna 2016. Suurimman osan, 320 miljoonaa euroa eli 58 prosenttia, muodostaa optisen alan kauppa.

Yksityisten silmäterveyspalveluiden arvoksi arvioidaan 236 miljoonaa euroa. Kokonaisuuteen sisältyvät silmälääkärin vastaanottopalveluiden ja taittovirheleikkausten lisäksi terveydenhuollon palveluita, jotka ovat sote-uudistuksen seurauksena avautumassa myös yksityisten palveluntuottajien tarjottaviksi. Arvio perustuu Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Näe ry:n tietoihin.

Panu Tastin mukaan silmäterveyspalveluiden markkinan kehittymisen ja tulevaisuuden suuntien ymmärtäminen on ajankohtaista juuri sote-uudistuksen vuoksi.

”Silmäterveysmarkkina liittyy erottamattomasti edustamiemme yritysten liiketoimintaan”, hän sanoo.

Suomessa yksityisiä silmälääkäripalveluita tarjotaan usein optisen alan myymälän yhteydessä, joten suurin osa silmälääkärivastaanottokäynneistä tehdään optikkoliikkeen tiloissa.

”Menestyvä silmälasikauppa ja laaja optisten tuotteiden ja palveluiden myymäläverkosto mahdollistavat jatkossakin toimivat ja laadukkaat silmäterveyspalvelut myös seuduilla, joilla niitä ei muuten olisi”, sanoo Instru Optiikan toimitusjohtaja Catarina Fagerholm.