Kaupan liitto pitää tärkeänä, että mahdollisuutta tarjota osa-aika- ja keikkatyötä ei rajoiteta nykyisestä. Sen sijaan tulisi puuttua pikemminkin työttömyysturvaan liittyviin epäkohtiin. Liitto muistuttaa, että osa-aikatyön rajoittaminen heikentäisi työllisyyttä.

Kaupan liitto pitää oikeana eduskunnan ratkaisua hylätä niin sanotut nollatuntisopimukset kieltävään kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset. Toteutuessaan lakimuutokset olisivat vaikeuttaneet merkittävästi osa-aikatyön teettämistä, mikä olisi ollut palvelualojen toimivuuden ja Suomen työllisyyden kannalta kestämätöntä. Kaupan ala on monien muiden palvelualojen ohella ala, jossa on jatkuva tarve keikkatyöntekijöille esimerkiksi kiireapulaisina tai tuuraamaan äkillisissä sairaustapauksissa.

”Osa-aikatyöstä on julkisuudessa tehty synonyymi kelvottomalle. Työllisyysasteen korottamiseksi ja työurien pidentämiseksi tarvitaan kuitenkin monipuolisia työnteon muotoja, myös osa-aikatyötä. On tärkeää tiedostaa, että monelle osa-aikatyö on sopivin työmuoto. Se mahdollistaa esimerkiksi joustavan työn ja perheen yhdistämisen”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala muistuttaa.

Työttömyysturvaa uudistettava

Nollasopimusten ongelmien ratkaisemiseksi ei tule vaikeuttaa kaiken osa-aikatyön teettämistä vaan puuttua ainoastaan nollasopimusten käytännön ongelmiin toimialakohtaisesti. Kaupan liitto näkeekin tarvetta kehittää ensisijaisesti nykyistä työttömyysturvaa ja uudistaa työaikalainsäädäntöä nykyistä työelämää paremmin vastaavaksi.

”Jos työntekijä ei saa lainkaan työtunteja, hänelle ei työstä erotessaan tulisi asettaa karenssia työttömyyspäivärahan saamiseksi. Tämä epäkohta täytyy korjata. Päättäjien tulisi osa-aikatyön rajoittamisen sijaan puuttua niin kutsuttuihin kannustinloukkuihin. Sosiaalietuuksien pienenemisen takia työntekijöiden ei kaikissa tapauksissa kannata ottaa töitä tai lisätunteja vastaan. Tähän lääkkeenä on tuloverotuksen keventäminen”, Lavikkala sanoo.

Lavikkala muistuttaa, että esimerkiksi kaupan alalla nollasopimusten tilalla on jo käytössä oma malli. Mallissa työntekijä ja työnantaja solmivat puitesopimuksen, joka sisältää ehdot tulevia yksittäisiä työkeikkoja varten. Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota töitä eikä työntekijällä velvollisuutta ottaa niitä vastaan. Jokainen keikka on oma määräaikainen työsuhteensa, jolle pitää olla lainmukainen peruste. Keikoilla ei myöskään voi korvata vakinaisen työvoiman tarvetta, koska työsopimuslaki kieltää määräaikaisuuksien perusteettoman ketjuttamisen. Mikäli työntekijä ei saa keikkoja, hän on oikeutettu työttömyyspäivärahaan.