Osa-aikatyöstä syntyy helposti yksinkertaistettu kuva, joka ei vastaa koko totuutta. Ymmärretäänkö osa-aikatyön merkitys yrityksille, entä mikä on osa-aikatyön merkitys työntekijöille, joista suurin osa kertoo tekevänsä sitä omasta tahdostaan tai henkilökohtaisten syiden vuoksi? Entä miten osa-aikatyöllä voidaan vaikuttaa kuluttajien tyytyväisyyteen ja sitä kautta myös suomalaisen kaupan pärjäämiseen yhä kovenevassa kansainvälisessä kisassa?

Kauppa kannattaa erilaisten työnteonmuotojen määrätietoista kehittämistä Suomessa. Mallia kannattaa ottaa vaikkapa Ruotsista, jossa osa-aikatyön tekeminen on yleisempää kuin Suomessa ja työllisyysaste korkeampi. Elinkeinoelämän suurin työllistäjä kauppa on myös ylivoimaisesti suurin nuorten työllistäjä. Kauppa avaa oven työelämään ja urapolulle. Moni nuori mitoittaa työn määrää niin, että opintotukioikeus säilyy, mutta työkokemusta karttuu. 

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan kaksi kolmesta osa-aikatyötä tekevistä tekee sitä omasta tahdostaan tai henkilökohtaisten syiden vuoksi.  

”Osa-aikatyötä ei pidä mustamaalata. On tärkeää tiedostaa, että monelle se on sopivin työmuoto. Osa-aikatyö mahdollistaa esimerkiksi joustavan työn ja perheen yhdistämisen, kuten Ruotsissa, jossa osa-aikatyötä tehdään paljon juuri silloin, kun lapset ovat pieniä”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala muistuttaa. 

Kaupalle osa-aikatyön tekijät ja erilaiset joustavat työnteon mallit ovat elintärkeitä. Asiakasvirtojen määrät vaihtelevat suuresti: joskus kaupassa on valtava tungos, toisella hetkellä taas hiljaisempaa. Asiakaspalvelu toimii parhaiten, kun työntekijöiden määrä pyritään mitoittamaan kulloiseenkin tilanteeseen.  

Nykylainsäädäntö antaa tiukat raamit osa-aikatyölle 

Kaupan liiton viimesyksyisen aukioloaikaselvityksen mukaan vapautuneet aukiolot näyttivät lisänneen työtunteja. Vähittäiskaupoista 46 prosenttia oli lisännyt työntekijöiden tai heidän työtuntiensa määrää nimenomaan vapautuneiden aukiolojen vuoksi. Eniten oli lisätty osa-aikaisten työtunteja. Tilastokeskuksen tiedot tältä keväältä vahvistavat sekä työtuntien että palkkasumman kasvun alalla. 

Osa-aikatyön rajoittaminen johtaisi työn kysynnän vähentymiseen ja työllistämisen vaikeuttamiseen. Yritysten on jo nyt oltava erittäin tarkkana osa-aikatyötä tarjotessaan, sillä osa-aikatyön teettäminen on Suomessa jo nyt tiukasti säänneltyä.  

Lavikkalan mukaan laki asettaa työnantajalle erittäin tiukan lisätyöntarjoamisvelvollisuuden aikaisemmin palkatuille osa-aikaisille. Jopa niin tiukan, että vähittäiskaupan on äärimmäisen vaikea tarjota oppisopimuspaikkoja, pitkäaikaistyöttömän työkokeilupaikkoja tai edistää  osatyökykyisen kuntoutujan työllistämistä. 

Voimassa olevassa työaikalaissa on lisäksi tarkat säännökset työvuoroluettelosta ja työntekijän oikeudesta kieltäytyä lisätyöstä tietyin edellytyksin.  

”Mikäli työntekijän oikeus kieltäytyä lisätyöstä olisi vielä nykyistä laajempi, työt jäisivät todennäköisesti kokonaan tekemättä, tai työnantajan pitäisi suunnitella selvästi liikaa töitä ikään kuin 'varastoon varmuuden vuoksi'. Tämä taas johtaa huonompaan kannattavuuteen ja työllistämisen vaikeuttamiseen varsinkin pienissä yrityksissä”, Lavikkala sanoo.  

Useissa kaupoissa onkin panostettu työvuorosuunnittelun kehittämiseen. Työvuorosuunnittelua uudistamalla yhdessä työntekijöiden kanssa on voitu lisätä työssä viihtymistä, tehokkuutta ja parantaa asiakaspalvelua. 

Kannustinloukut purettava 

Kauppa haluaa jatkossakin tarjota nuorille mahdollisuuden päästä työelämään ja työuraan kiinni. Erilaisia työnteon muotoja tulisikin arvostaa Suomessa uudella tavalla.  

”Suomalainen kauppa elää kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Viimeistään verkkokauppa kaatoi muurit. Myös työelämän pelisääntöjä on kehitettävä niin, että pärjäämme paremmin yhä kansainvälisemmässä liiketoimintaympäristössä ja kisassa”, Lavikkala painottaa.  

Monien selvitysten mukaan kannustinloukut ovat usein syynä siihen, ettei tarjottua työtä kannata ottaa vastaan etuuksien menettämisen pelossa. Siksi kannustinloukkuja on purettava, jotta osa-aikaisen kannattaa ottaa kaikki tarjottu työ vastaan. Kaupoissa jää kymmeniä tuhansia tunteja töitä tekemättä, kun kannustinloukkujen takia lisätunteja  ei välttämättä kannata ottaa vastaan. 

Lavikkalan mukaan myös asumiskustannuksiin tulee kiinnittää erityisestä pääkaupunkiseudulla huomiota. Hallituksen tulisikin tarttua rivakasti asuntomarkkinoihin ja varmistaa esimerkiksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuutta.