Kaupan ala on suurin nuorten työllistäjä, sillä yli 20 prosenttia alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista työskentelee alalla. Kauppa oli mukana Osaamo-hankkeessa tukemassa nuorten urapolkuja opintoihin ja työelämään – kaupan alan monipuoliselle tehtäväkentälle.

Loppuvuonna 2015 käynnistetty Osaamo-hanke on saatu päätökseen. Osaamo oli alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettu projekti, jonka tavoitteena oli nuorten työllistyminen tai opiskelemaan pääsy. Osaamon rahoittajina toimivat Hämeen ELY-keskus (Euroopan Sosiaalirahasto), Helsingin kaupunki ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Liikelaitos Edupoli.

Osaamon ammattialoina korostuivat erityisesti kaupan, sosiaali- ja terveysalan sekä kiinteistö- ja logistiikan alan organisaatiot. Osaamolaiset etsivät nuorille työkokeilupaikkoja ja kehittivät yhdessä työnantajien kanssa työpaikalla tapahtuvaa valmennusta. Yrityksille ei aiheutunut tästä kustannuksia.

Työvalmentaja tärkeässä roolissa

Osaamoon mukaan pääseminen oli nuorille helppoa, sillä aikaisempaa työkokemusta ei edellytetty. Ennen työkokeilun aloittamista nuorille järjestettiin orientaatiojakso, jossa kartoitettiin nuoren kokonaistilanne. Osa hankkeeseen ilmoittautuneista nuorista jätti kuitenkin saapumatta orientaatiojaksolle tai keskeytti sen, osan ei katsottu olevan työkuntoisia ja heidät ohjattiin muihin palveluihin. Kaikille motivoituneille ja työkykyisille nuorille pystyttiin tarjoamaan työkokeilupaikka. Kaikkiaan 122 nuorta vei ohjelman loppuun asti ja heistä jokainen joko työllistyi tai aloitti opinnot, monet oppisopimuksella.

Valmennus aloitettiin kahden viikon jaksolla, jossa nuorten ryhmä perehtyi työalaan ja sai valmennusta työelämätaitoihin ja työpaikan pelisääntöihin. 1–3 kuukauden työssä valmennuksen aikana nuori sai puolestaan jatkuvasti projektin valmentajan ohjausta työpaikalla. Työpaikkajakson päätyttyä jokaiselle nuorelle tehtiin jatkosuunnitelma työllistymisen varmistamiseksi.

Työvalmentajalla oli monella tapaa tärkeä rooli hankkeessa: hän koulutti työntekijää työnantajan, oppilaitoksen ja projektin tavoitteiden mukaisesti. Nuori sai työvalmentajalta tukea myös työelämätaitojen opettelussa.

Uudesta toimintamallista rohkaisevia tuloksia

Osaamo oli uudenlainen tapa auttaa nuoria tutkinnon hankkimisessa ja työelämään pääsyssä. ”Sekä yhteiskunnan että nuoren itsensä kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollinen syrjäytymisriski torpataan ajoissa Osaamon tyyppisellä toiminnalla”, toteaa Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä, joka toimi Osaamo-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Työnantajakohtaisena tavoitteena oli toimivan työssävalmennusmallin kehittäminen sellaiseksi, että se vastaa työnantajan tarpeita ja mahdollistaa entistä joustavamman rekrytoinnin. ”Kaupan alalla tämä tavoite toteutui hyvin”, Angerma-Niittylä vahvistaa ja jatkaa: ”Hankkeessa kehitettiin myös ryhmämuotoista valmennusmallia työpaikalla sekä ryhmämuotoista tutkintotilaisuuksien arviointimallia. Tämä tarjoaa monille nuorille oivallisen tavan kouluttautua yhdessä muiden vastaavassa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa.”

K-Supermarket Kaisaniemessä ollaan tyytyväisiä Osaamoon

Yksi Osaamon toimintaan osallistuneista kaupan alan yrityksistä on K-Supermarket Kaisaniemi. ”Osaamosta oltiin meihin alkuvuodesta 2016 yhteydessä ja tiedusteltiin, olisimmeko halukkaita yhteistyöhön nuorten työllistymiseen ja koulutukseen liittyen”, kauppias Joonas Heinonen kertoo. Yhteydenotto tuli sopivaan aikaan, sillä kaupassa oli tarvetta uusille työntekijöille.

Osaamossa alettiin etsiä sopivia hakijoita, ja kauppias haastatteli kolmea nuorta. ”He kaikki aloittivat meillä aluksi työkokeilussa tutustuen kaupan arkeen. Hyvin onnistuneiden työkokeilujen jälkeen kahdelle nuorelle päätettiin hakea pääsyä merkonomin oppisopimuskoulutukseen. Kolmannelle nuorelle oppisopimuskoulutus ei ollut ajankohtaista, mutta hänen kanssaan jatkettiin yhteistyötä nuoren elämäntilanteesta johtuen määräaikaisella työsopimuksella”, Heinonen kertoo.

Työvalmentaja oli tärkeä henkilö tässäkin projektissa. ”Osaamon työvalmentaja oli alkuvaiheessa hyvänä tukena sekä nuorille että meille varmistamassa projektin mallikasta käynnistämistä. Työvalmentaja avusti myös tarvittavien hakemusten ja suunnitelmien laadinnassa”, Heinonen kertaa.

K-Supermarket Kaisaniemelle Osaamo-yhteistyön tärkein anti oli saada kauppaan motivoituneita ja vähintään oppisopimusajaksi sitoutuneita työntekijöitä. ”Kaksi nuoristamme päättää oppisopimuksensa kunniakkaasti merkonomitutkintoon alkukesästä, ja he ovat näillä näkyvin jatkamassa meillä vakituisina työntekijöinä. Kolmannen meillä aloittaneen nuoren työskentely päättyi hänen ulkomaille muuttonsa takia”, Heinonen kertaa.

Kauppias on kuullut omassa kaupassaan työskenteleviltä nuorilta pelkästään positiivista palautetta Osaamo-hankkeesta. ”Heidän osaltaan malli on ollut toimiva. Nuoret ovat saaneet hyvää ohjausta, jolla on mahdollistettu pääsy työpaikkaan ja ammatilliseen koulutukseen”, Heinonen päättää tyytyväisenä.

Kuva: Osaamo/Edupoli