Vähittäiskaupan vuoden työpaikkaohjaajaksi on valittu Päivi Tuomola, joka työskentelee osastopäällikkönä K-Supermarket Westerissä Tampereella. Vuoden työpaikkaohjaajan valitsee Kaupan koulutuksen kehittämiskeskuksen työpaikkaohjaamisen klusteri, johon myös Kaupan liitto kuuluu.

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valittavan henkilön tulee työskennellä vähittäiskaupan alalla ohjaten opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoissa. Palkinnoksi vuoden työpaikkaohjaaja saa 1 000 euron apurahan.

Vuoden työpaikkaohjaaja palkittiin nyt kolmatta kertaa. ”Päivi Tuomola on ohjannut vuosien aikana useiden eri koulutusmuotojen opiskelijoita, sekä nuoria että aikuisia. Hän on ohjannut myös maahanmuuttajataustaisia sekä erityistä tukea vaativia opiskelijoita ja toiminut mm. kehitysvammaisten työpaikkaohjaajana 18 vuoden ajan”, kertoi Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostopäällikkö Tarja Mykrä palkitsemistilaisuudessa.

”Päivi Tuomola on kokenut työpaikkaohjaaja, ja hän on koko ajan aktiivisesti kehittänyt myös omaa osaamistaan suorittamalla useita alansa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja”, Mykrä jatkaa.

Työpaikkaohjaamisen merkitys korostumassa entisestään

Kilpailun tavoitteena on nostaa esille työpaikkaohjaamisen tärkeyttä osana ammatillista koulutusta. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö painottaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikkaohjauksen merkitys kasvaa, ja hyvää työpaikkaohjausta tarvitaan jatkossa entistä enemmän, kertoo Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK tiedotteessaan.

Tämän vahvistaa myös Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä. ”Työpaikoilla tapahtuva oppiminen saa jatkossa aivan uudenlaisen painoarvon. Hyvä työpaikkaohjaus on myös kilpailuvaltti, kun työnantajat käyvät jatkuvaa kisaa osaavasta ja koulutetusta työvoimasta. Oppijoista parhaat kannattaa sitouttaa yritykseen jo heidän opiskeluaikanaan”, Angerma-Niittylä toteaa.

Työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli työpaikalle oppimaan tulevan opiskelijan perehdyttämisessä, ohjaamisessa ja arvioinnissa. Ohjaajan lisäksi myös muulla työyhteisöllä ja oppilaitoksella on onnistumisen kannalta suuri merkitys. ”Työyhteisö ja esimiehen tuki ovat edellytyksiä työpaikkaohjauksen ja -ohjaajan onnistumiselle. Meillä K-Supermarket Westerissä ovat molemmat palikat kohdallaan”, kiittelee palkittu Tuomola.

K-ryhmä panostaa hyviin työpaikkaohjaajiin

K-ryhmä aikoo jatkossakin panostaa vahvasti työpaikkaohjaajakoulutukseen. ”K-ryhmässä on päätetty kouluttaa tämän vuoden aikana yhteensä 300 työpaikkaohjaajaa kauppoihin. Kevään aikana koulutukseen on osallistunut 162 henkilöä ja syksyn valmennuksista useimmat ovat jo täynnä. Tavoitteenamme on antaa työpaikkaohjaajille valmiuksia niin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen kuin ammattitutkintoa suorittavien opiskelijoiden ohjaukseenkin”, valottaa koulutuspäällikkö Pirjo Kostiainen K-ryhmästä.

Panostus ei pääty kuluvaan vuoteen vaan myös jatkosuunnitelmia on tehty. ”Työpaikkaohjaajakoulutukseen panostaminen jatkuu meillä myös vuosina 2019−2020. Ensi vuonna koulutetaan 200 uutta työpaikkaohjaajaa sekä tuetaan jo koulutettuja työpaikkaohjaajia ja kehitetään heidän taitojaan edelleen. Hanke toteutetaan K-kauppojen koulutukset yhteen kokoavan K-Academyn ja Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön yhteistyönä”, Kostiainen summaa.

Kaupan liitto on ollut alusta alkaen mukana ideoimassa vuoden työpaikkaohjaaja -kilpailua, ja liitto kuuluu myös valintaraatiin Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry:n kera. Kahden edellisvuoden palkitut olivat vähittäiskaupan ammattilaisia Tokmannilta ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta.

Kuva: Marjo Nieminen