Ison-Britannian parlamentti ei ole hyväksynyt Euroopan komission ja Ison-Britannian välillä neuvoteltua erosopimusta* Euroopan unionista. Eurooppa-neuvosto on Britannian pyynnöstä suostunut jälleen pidentämään määräaikaa, tällä kertaa 31. lokakuuta 2019 saakka. Jos Britannian parlamentti hyväksyy erosopimuksen, voi ero tulla voimaan jo aiemmin. Tällöin ero astuisi voimaan erosopimuksen ratifiointia seuraavan kuukauden alussa. Britannian on järjestettävä Euroopan parlamentin vaalit tai muuten ero tapahtuu jo 1.6.2019.

Pääministeri Theresa Mayn EU-eroa koskevat esitykset on toistuvasti hylätty Britannian parlamentin alahuoneessa. Jollei erosopimusta ole ratifioitu viimeistään 31.10. eikä uusia määräaikoja aseteta, toteutuu sopimukseton ero siis marraskuun alussa. Erosopimus kattaisi ajanjakson sopimuksen ratifioinnista vähintään 31.12.2020 saakka, minä aikana ero voitaisiin toimeenpanna hallitusti ja neuvotella mm. uudesta kauppasuhteesta EU:n ja Ison-Britannian välillä. Kyse olisi siis siirtymäkauden järjestelystä.

 "Tällä hetkellä on edelleen syytä varautua Britannian EU-eron toteutumiseen niin sanottuna kovana brexitinä ilman sopimusta. Toiveet erosopimuksen hyväksymisestä ovat uuden määräajan myötä kuitenkin hieman nousseet", toteaa Kaupan liiton EU-asioista vastaava johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Britannian sopimukseton ero tarkoittaa sitä, että Britanniasta tulee välittömästi eropäivästä alkaen EU:n ulkopuolinen maa ilman erityisjärjestelyjä. Tällöin EU-oikeuden soveltaminen Britanniassa lakkaa. Komissio onkin jo julkaissut yrityksille kovan Brexitin varalta maahantuonnin ja viennin tullausta ja verotusta koskevan ohjeen. Lisäksi komissio on 25.3. tiedottanut valmisteluistaan sopimuksettoman eron varalta

”Yritysten osalta tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että EU soveltaisi Britannian rajalla kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja. Tarkastukset ja valvonta aiheuttaisivat merkittäviä viivästyksiä ja kustannuksia esimerkiksi tieliikennekuljetuksissa”, Koivisto tarkentaa.

Lopputuleman ennustaminen on kuitenkin edelleen vaikeaa. ”Brexit johtaa yhtä kaikki merkittäviin muutoksiin lähes kaikilla EU:n politiikkalohkoilla. Yritysten, joilla on liiketoimintaa, tuontia tai muita riippuvuuksia Britanniassa, on syytä aktiivisesti jatkaa eroon liittyvää varautumistaan”, Koivisto kehottaa.

*Euroopan komission ja Ison-Britannian välinen erosopimus on luettavissa täällä

Brexitiin valmistautumista koskevat komission ilmoitukset

Britannia on julkaissut tulleja koskevan suunnitelman, joka laitetaan täytäntöön sopimuksettomassa EU-erossa.

UM:n Brexit-sivut 

Tullin Brexit-infosivut

Kuva: 123RF