Kansainvälinen verkkokauppa tuo Suomessa kaupalle yhä enemmän kilpailua rajojen yli. Sähköveron alennus on tarpeen, jotta suomalainen kauppa olisi kustannuskilpailukykyinen.

Yritysten sähköveroja helpotetaan erilaisin tukimaksuin ja palautuksin yleisesti Suomen kilpailijamaissa ja Suomessa. Veroja hyvitetään, että toimintansa luonteen vuoksi paljon sähköä käyttävät yritykset eivät kärsisi kilpailuhaittaa. Erityisesti valmistava teollisuus saa helpotuksia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on teettänyt selvityksen, jossa arvioidaan sähkön kokonaiskustannuksia eri toimialoilla toimiville yrityksille yhdeksässä Suomen kilpailijamaassa ja Suomessa.

Pöyry Management Consulting Oy:n tekemässä selvityksessä vertaillaan tilannetta Pohjoismaissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Hollannissa, Puolassa, Virossa ja Pennsylvanian osavaltiossa USA:ssa.

Palvelut eivät saa helpotuksia sähköveroista

Valmistava teollisuus saa Suomessa helpotuksia sähköveroista, mutta palvelut on rajattu niiden ulkopuolelle. Logiikka on sama muissakin selvityksen kohteena olleissa maissa. Sen sijaan tukimaksuja maksetaan monissa maissa.

Yksi tarkasteltavana olleista esimerkkiyrityksistä on suuri vähittäiskauppa. Tällaisen yrityksen maksama sähkön kokonaishinta sijoittuu vertailussa keskivaiheille. Esimerkkikauppa maksaa Suomessa sähköstä 87 euroa megawattitunnilta (€/MWh), kun mukaan lasketaan sähkön markkinahinnan lisäksi kokonaishintaan kuuluvat verkkomaksut ja sähkövero.

Ruotsissa vastaava vähittäiskauppa maksaa yhteensä 89,80 €/MWh, mutta se saa tukea niin, että kaupalle megawattitunti maksaa vähemmän kuin Suomessa. Saksassa megawattitunti maksaa vähittäiskaupalle periaatteessa yli 157 €/MWh, mutta tukien jälkeen käytännössä alle 80 euroa.

Myös robotisoidun logistiikkakeskuksen kustannuksia vertailtaessa Suomessa sijaitseva keskus sijoittuu keskivaiheille.

Palvelualan sähkövero vaiheittain teollisuuden tasolle

Sähkövero on porrastettu Suomessa kahteen veroluokkaan. Veroluokkaan 1 kuuluvat palvelualat, julkinen sektori, maataloussektori sekä kotitaloudet. Alemman veron luokkaan 2 kuuluvat puolestaan teollisuus, kaivostoiminta, kasvihuoneet sekä yli 5 MW:n konesalit. Suomessa vähittäiskauppa maksaa kalliimpaa sähköveroa kuin teollisuus. Jos vähittäiskauppaan sovellettaisiin alempaa sähköveroluokkaa (veroluokka 2), suomalaisen kaupan kustannuskilpailukyky paranisi merkittävästi, selvityksessä päätellään.

Teollisuuden sähköveroluokassa sähköveron suuruus on 6,90 €/MWh. Samaan aikaan palvelualojen maksaman sähköveron hinta on 22,50 €/MWh. Palvelujen veroluokan sähköveroa on korotettu viimeisen kymmenen vuoden aikana jo viisi kertaa.

Kansainvälinen kilpailu koskee myös kauppaa

”Yrityksille sähkön kokonaiskustannus on merkittävä kilpailutekijä. Palvelusektorin sähköveroa tulee saada alemmaksi, koska kansainvälinen kilpailu koskee myös kauppaa ja koko palvelusektoria − ei pelkästään teollisuutta. Hyvä esimerkki kansainvälisestä kilpailusta on jatkuvasti kasvava etäkauppa”, painottaa Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.

 

Lisätietoja:

EK:n tiedote: Energiaverohelpotukset laajasti käytössä Suomen kilpailijamaissa

Sähkön kustannusvertailu eri maissa