Maan hallitus esittää nollatuntisopimuksiin pelisääntöjä. Käytännössä uudessa lainsäädännössä asetetaan reunaehtoja sellaisille työsopimuksille, joissa työaika voi vaihdella esimerkiksi nollan ja 40:n tai 10 ja 30:n välillä. Uudet lainsäännökset koskevat mm. oikeutta käyttää näitä sopimuksia sekä sairausajan ja irtisanomisajan palkan maksua. Lakien olisi tarkoitus astua voimaan 1.6.2018.

”Tällaisia sopimuksia ei ole voinut tähänkään saakka käyttää Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalalla, joten uusi lainsäädäntö ei tuo tältä osin muutoksia kaupan alan yrityksille”, toteaa työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala. ”Uusi lainsäädäntö ei rajoita myöskään tavallisista osa-aikatyötä, jossa työsopimukseen on merkitty kiinteä työaika eli vain yksi luku. On kuitenkin hyvä huomata, että työaika voi vaihdella eri viikkojen välillä tasoittumisjärjestelmän puitteissa.”

Kaupan alalla voidaan edelleen käyttää entiseen tapaan puitesopimusta, joka ei ole työsopimus. ”Puitesopimuksella työskenneltäessä jokainen ”työkeikka” muodostaa oman määräaikaisen työsuhteensa, jolle tarvitaan myös määräaikaisuuden peruste. Työnantajan tulee myös huomioida työsuhteessa olevien työntekijöiden oikeus lisätyöhön ennen kuin puitesopimuksella työskentelevälle tarjotaan töitä”, Lavikkala päättää.