Etelä-Savon ympäristökeskus on tehnyt Kuopion hallinto-oikeuteen valituksen Pieksämäen kaupunginvaltuuston päätöksestä, joka sallisi Ideaparkin rakentamisen. Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.

Ympäristökeskuksen mielestä päätös on lainvastainen, sillä asiaa ei ole vielä ratkaistu maakuntakaavalla.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi toukokuussa maakuntakaavan, joka mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen alueelle. Kaava vaatii kuitenkin vielä ympäristöministeriön hyväksymisen.

Suomen ensimmäinen Ideapark-kauppakeskus avattiin Lempäälään vuonna 2006. Seuraavat Ideapark-keskukset ovat suunnitteilla Kiiminkiin, Pieksämäelle ja Vihitiin.