OTM Pilvikki Pakola on nimitetty työmarkkina-asiantuntijaksi Kaupan liittoon. Hän on aloittanut tehtävässään 18.2.2019.

Pakola on toiminut aiemmin muun muassa työoikeusjuristina Borenius Asianajotoimistossa.

Lisätietoja: Työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan liitto, 0400 406 088, anna.lavikkala@kauppa.fi