PK-yritysten suhdanteet eivät ole vieläkään kirkastumassa. Tuotteiden ja palvelujen kysynnässä ei näy merkittävää kohentumista, joskin kysynnän hiipuminen on loiventunut.

EK:n heinäkuussa tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannekuva on pysynyt hyvin heikkona koko kuluvan vuoden alkupuolen. Sekä työllisyys että tuotanto ovat jatkaneet laskua.

Suhdannelaskun odotetaan loivenevan loppuvuonna, mutta merkkejä nousukäänteestä ei vielä ole. Tuotannon ja työvoiman määrän arvioidaan yhä kutistuvan.

Tuotanto ja henkilöstö vähentyvät huomattavasti – myös palvelualoilla myynti supistuu
Tuotannon määrä laski alkuvuonna rajusti niin teollisuudessa kuin rakentamisessakin. Palvelualoilla myynti taittui loivaan laskuun.

Teollisuuden ja rakentamisen pk-yritykset odottavat tuotannon jatkavan yhä huomattavassa laskussa, vaikka loppukesällä luisun ennustetaan hieman lievenevän. Palvelualoilla tuotannon loiva lasku jatkuisi edelleen.

Palvelualojen myynninodotus. PK-suhdannebarometri 07/09

Henkilöstön määrä väheni alkuvuonna kaikilla toimialoilla, voimakkaimmin teollisuudessa ja rakentamisessa. Lähikuukausina samanlaisen suunnan ennustetaan jatkuvan. Henkilöstö supistuisi yhä tuntuvasti teollisuudessa ja rakentamisessa. Palvelualojen työvoima vähenisi hieman.

PK-Suhdannebarometriin vastasi 757 yritystä, jotka työllistivät Suomessa runsaat 50 000 henkeä. Kysely tehtiin 1.–24.7.2009.

>> EK:n PK-Suhdannebarometri (PDF)

Lue aikaisemmin julkaistut aiheeseen liittyvät uutiset:
Heikentyvä taloustilanne tuonee henkilöstösupistuksia kaupan alalle 6.8.2009